5 frågor till Carolina Larsson: “Förvaltare är jätteviktiga för Sveriges klimatarbete”

Arbetet med den nya generationen av SGBC:s certifieringssystem Miljöbyggnad iDrift är i slutfasen. Certifieringen hjälper till att driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning och kan vägleda till relevanta miljöåtgärder. Carolina Larsson, verksamhetsområdeschef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift på SGBC berättar om vad som är nytt.

Under hösten lanseras Miljöbyggnad iDrift 2.0. Vi pratar med Carolina Larsson om systemets viktigaste nyheter och varför förvaltning är central för hållbarhetsarbetet.

Vad är Miljöbyggnad iDrift?

– Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg för fastighetsägare och förvaltare som vill förbättra hållbarhetsarbetet i befintliga byggnader och även se sina systematiska förbättringar.

– Certifieringssystemet lanserades i juni 2020 och bidrar till en förbättrad miljö- och klimatprestanda för byggnader genom dess drift och förvaltning. Systemet ger en kontroll av hur drift och förvaltning utförs samt vad som kan förbättras både avseende byggnaders och installationers beskaffenheter men också i de dagliga rutinerna.

Varför behövs en ny generation av manualen?

– Den nya generationen utvecklades främst med bakgrund av att EU-taxonomin trädde i kraft i år. Vi såg ett behov av stötta våra medlemmar med att få kontroll på de tekniska granskningskriterier som knyter an naturligt till vårt certifieringssystem. Branschen i stort befinner sig också i ett intensivt skede, där mycket händer inom just hållbarhetsområdet. Vi har en viktig roll i att bistå våra medlemmar och övriga aktörer så att våra certifieringssystem ligger i fas med denna utveckling

Vad är nytt med Miljöbyggnad iDrift 2.0?

– Idag omfattar systemet kriterier inom energi, hälsa & välmående, vattenanvändning, hållbara transporter, föroreningar, avfall samt hållbarhetsstyrning & förvaltning.

– Med den nya generationen breddas systemet med fem nya områden vilket innebär att det kommer se helt annorlunda ut. Dessa är:

  • Social hållbarhet/delaktighet
  • Biologisk mångfald/ekosystem
  • Kulturmiljö
  • Cirkularitet
  • Klimatpåverkan

På vilket sätt kan MBiD hjälpa fastighetsägare och förvaltare?

– Förvaltare är jätteviktiga för Sveriges klimatarbete. Klimatomställningen är ju vår tids största fråga och en av utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa just det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av Sveriges byggnader förväntas stå kvar år 2050.

– En av styrkorna med Miljöbyggnad iDrift är att det kan användas som ett flexibelt verktyg vid daglig drift och förvaltning samtidigt som det driver på hållbarhetsarbetet och man kan enkelt se sin förflyttning. Det kan till exempel handla om åtgärder för att reducera energianvändningen som är högaktuellt idag med våra ökade kostnader kopplat till energi.

– Kort sagt ska certifieringen hjälpa till att driva arbetet med hållbara byggnader och förvaltning samt vägleda till relevanta miljöåtgärder. Det kan användas av alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation och ägandeform.

Har du något favoritprojekt?

– Jag har många favoriter men det jag framförallt kommer att tänka på nu är Wallenstams kontor på avenyn i Göteborg. En oerhört vacker byggnad i renässansstil från 1880 som erhållit Guld i Miljöbyggnad iDrift, som är det högsta betyget. Man har verkligen arbetat igenom alla kriterier och gjort flera fina hållbarhetsinvesteringar för att nå dit.

Manualen för Miljöbyggnad iDrift 2.0 lanseras på SGBC:s hemsida under kommande månad. Läs mer om verktyget här.

Den här artikeln publicerades först i Förvaltarforum.