GBCI Europe lanserar nytt verktyg för taxonomirapportering i LEED

Under det årliga Green Business Certification Inc. (GBCI) Europes möte i Barcelona den 26 april lanserades ARC Taxonomy Compliance Tool i Arc-plattformen i syfte att underlätta bedömningen av hur LEED-projekt linjerar med EU-taxonomin.

På USGBC:s hemsida finns en kartläggning som redovisar hur en LEED-certifiering bidrar till många av de kriterier som identifierats i EU:s taxonomi, såsom energieffektivitet, vattenbesparing och livscykelbedömning. Det finns dock vissa områden där EU:s taxonomi skapar nya prestandamått och dokumentationskrav, som till exempel dess nya kriterier “Do No Significant Harm” och “Minimum Safeguard”.

Det nya verktyget för EU:s taxonomi kan användas som ett komplement till LEED-certifieringen, då det underlättar dokumentation av specifika kriterier för nya byggnader, befintliga byggnader och renoveringar. Verktyget för självbedömning ger en överblick över hur väl projektet uppfyller miljömålen och kriterierna “Do No Significant Harm” och “Minimum Safeguard”. Användarna kan skicka in och hantera dokumentation för varje del av bedömningen. Verktyget ger en kort sammanfattning på en sida, en detaljerad rapport och en ZIP-fil som innehåller certifikatet, rapporten och användarens dokumentation.

På Arc Skorus YouTube-kanal finns en tutorial som kan vara till hjälp för den som vill veta hur ARC kan användas för taxonomirapportering.

LEED-projekt som använder verktyget kan erhålla systemets nya EU-taxonomi pilot credit. Den visar att projektet har genomfört en självbedömning och erhållit en poäng för LEED-certifiering.

Läs mer om LEED här.