Hållbarhetsarbetet tar ingen paus!

I rådande läge påverkas alla, men glädjande nog ser vi att hållbarhetsarbetet består.

På certifieringsavdelningen ser vi ett högt antal registreringar och certifieringar inom alla certifieringssystem. Miljöbyggnad hade en uppgång med över 330 nya projekt registrerade fram till 1 juli.

Hösten möter vi med en förväntan om fortsatt hög aktivitet i och med det nya systemet för byggnader i drift, Miljöbyggnad iDrift, och lanseringen av det nya certifieringssystemet för nettonollbyggnader, NollCO2.

Under senare delen av våren har vi välkomnat ett antal nya medlemmar till föreningen: Arwidsro Fastighter, Liljewall Arkitekter, Gladsheim Fastigheter, XLNT Living och C4 Shopping.