Här är vinnarna från årets BREEAM-dag

Sweden Green Building Council delar i samband med BREEAM-dagen 2019 ut pris till de personer och fastighetsägare som betytt extra mycket och genom sin aktivitet i BREEAM-SE på riktigt gjort skillnad under det gångna året.

BREEAM-dagen 2019 tog plats i Dome of Visions i Göteborg den 21 november 2019. Vinnarna följer här.

Årets BREEAM-SE Assessor 2019

Sandra Holmström, Bengt Dahlgren AB

Juryns motivering:
Som årets assessor har Sandra Holmström visat på ett stort engagemang och är delaktig i många spännande pågående projekt. Genom sin prestation har Sandra spelat en betydande roll i branschens utveckling mot ett hållbart samhällsbyggande. Det arbete som Sandra har utfört håller en hög nivå och det projekt som har granskats under året har erhållit den lägsta andelen nedslag av samtliga granskade projekt under året.

Årets BREEAM-SE AP 2019

Nadja Koudinova, NCC

Juryns motivering:
Som årets AP har Nadja Koudinova ett imponerande snittbetyg på sina genomförda projekt och har med god marginal uppnått beställarnas målbetyg Excellent. Genom engagerat och aktivt deltagande i projektet har Nadja bidragit till den enskilt högsta poängen bland alla certifierade projekt under det gångna året. Hon har också varit AP i det projekt som var årets BREEAM-byggnad vid Sweden Green Building Awards.

Årets utbildare i BREEAM-SE 2019

Elsa Hagdahl, COWI

Juryns motivering:
Elsa Hagdahl har som kursledare utmärkt sig genom att ha det högsta snittbetyget på kursutvärderingarna av samtliga utbildare i BREEAM-SE under 2019, med ett snitt om otroliga 6,0 på en sexgradig skala över hur väl kursledaren lyckades engagera kursdeltagarna. Bland deltagarnas kommentarer i kursutvärderingen stod: kursledaren var påläst, engagerad och väldigt pedagogisk!

 

Årets fastighetsägare – flest kvadratmeter certifierade i BREEAM-SE 2019

Fabege. Mia Häggström, hållbarhetschef, tog emot priset.

Juryns motivering:
Årets fastighetsägare i BREEAM med flest certifierade kvadratmeter det gångna året är en fastighetsägare som bidrar till att göra Stockholm mer hållbart. Fabege har utmärkt sig genom att BREEAM-certifiera hela sitt bestånd, såväl befintliga byggnader som nyproduktion, och kommer under året att ha 100 % certifierade byggnader. Fabege har engagerat sig i Sweden Green Building Council och BREEAM på många olika sätt, och har varit betydelsefulla för systemet.

Årets fastighetsägare – högst snittbetyg i BREEAM-SE 2019

Swedavia. Elisabeth Svedberg, avdelningschef Mark & Byggnad och Eva-Lena Kihlbom, projektchef Utvecklingsprogram Landvetter tog emot priset.

Juryns motivering:
Swedavia är en fastighetsägare som visar att BREEAM är möjligt för även byggnader med annan verksamhet än kontor och handel, och därtill möjligt att erhålla ett högt betyg. Med ett snittbetyg på certifierade fastigheter under det gånga året på 77 %, och sitt högsta betyg på 78,22 % utmärker sig Swedavia med att sikta högt gällande hållbarhet.

 

För mer information
Anders Johansson, marknadskommunikatör
anders.johansson@sgbc.se, 08-599 294 49