Hovrätten i Malmö prisas efter miljöcertifieringar

Efter att fastighetsägaren Vacse valde att miljöcertifiera Flundran 2 i Malmö har byggnaden prisats för sin vackra arkitektur och sina hälsosamma arbetsplatser. Genom att miljöcertifiera underlättas arbetet med att mäta och kontinuerligt minska klimatpåverkan genom åtgärder i form av effektiviseringar i fastigheterna, förvaltningen och driften.

Under de senaste åren har fastighetsägaren Vacse valt att certifiera hela sitt fastighetsbestånd enligt systemen BREEAM-SE för nya och BREEAM In-Use för befintliga byggnader. Certifieringarna ställer höga krav, både på själva fastigheten och förvaltningen, för att långsiktigt säkerställa minimal miljöpåverkan. I Malmö har Vacse certifierat Flundran 2 som hyrs av Domstolsverket. Här huserar Hovrätten, Hyresnämnden och Regeringskansliet, vilket ställer höga krav på säkerheten. Fastigheten färdigställdes 2008 och har efter det certifierats enligt systemet BREEAM In-Use. Systemet är heltäckande och inkluderar en byggnads olika miljöaspekter och -påverkan – exempelvis energi, vatten, material och kemikalier, ekologi på platsen, transporter samt avfallshantering.

Stort ljusinsläpp och närhet till natur
Flundran 2 överträffade certifieringskraven och förra året nominerades fastigheten till det internationella priset BREEAM Awards Public-Use BRE In-Use. Det slutade med en andraplats som bland annat motiverades av den vackra arkitekturen – fastigheten är formad som en flundra – som släpper in mycket ljus samt de hälsosamma arbetsplatserna. Andra saker som lyftes fram var fastighetens närhet till naturområden, de goda kommunikationsmöjligheterna och resurshushållning avseende energi. I framtiden kommer Vacse fortsätta arbeta för att sänka byggnadens klimatpåverkan ytterligare, bland annat planeras installation av snålspolande utrustning för att minska vattenkonsumtionen. Sedan april 2021 har Vacse även 100% grön finansiering, vilket bland annat är ett resultat av certifieringarna enligt BREEAM In-Use.