I höst arrangeras vår första Citylab-konferens

Den 26 september arrangerar vi vår allra första konferens helt tillägnad Citylab - Citylabdagen 2019. Skriv upp datumet i kalendern redan nu!

Dagen kommer bland annat att fokusera på:

  • Citylab kopplat till finansiell och samhällsekonomisk nytta
  • Erfarenheter från stora och små Citylab-projekt
  • Framtidsspaning

Konferensen arrangeras i Stockholm. Mer information kommer inom kort!

Här kan du läsa mer om Citylab – det första svenska certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling.