Ikano Bostad första privata aktören att certifiera hållbarhetsprogram enligt Citylab

Ikano Bostad är den första privata aktören i Sverige att certifiera ett hållbarhetsprogram enligt Citylabs process för hållbar stadsdelsutveckling. Hållbarhetsprogrammet omfattar andra etappen av Malmös nya stadsdel Elinegård och har tagits fram parallellt med detaljplanen för området.  

– Tillsammans med flera förvaltningar från Malmö stad, SGBC, arkitekter och landskapsarkitekter har vi tagit fram ett hållbarhetsprogram med konkreta mål och aktiviteter som vi hoppas kommer göra märkbar skillnad för de boende i området. Arbetet har också resulterat i en ömsesidig förståelse för hur vi kan arbeta tillsammans för att nå de globala utvecklingsmålen i Agenda 2030, berättar Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst på Ikano Bostad.

Ambitionerna i hållbarhetsprogrammet är höga. Hållbarhetsprogrammet följer Citylabs metod för hållbar stadsdelsutveckling och har nu också uppnått kraven för Citylab-certifiering som utfärdas av SGBC. Ikano Bostad är den första privata aktören i Sverige och den första aktören i Malmö att certifiera ett hållbarhetsprogram enligt Citylab.

– Det är jätteroligt att Ikano Bostad nu certifierar sitt hållbarhetsprogram för Elinegård i Malmö och jag ser verkligen fram emot att se de ambitiösa målen omsättas till konkreta åtgärder i framtiden, säger Sigrid Walve, chef Citylab.

Hållbarhetsprogrammet ska bidra till ett skapa ett grönskande och levande område. Målen och aktiviteterna ska underlätta arbetet med att bevara och främja den biologiska mångfalden, minska klimatpåverkan och skapa goda möjligheter till gemenskap och möten i vardagen för de boende.

– Enskilda hus bygger inte en hållbar stad. Certifieringen är ett kvitto på att det lönar sig att samarbeta och tillsammans utmana varenda del i den traditionella stadsbyggnadsprocessen i vår strävan att skapa jämlika och långsiktigt hållbara samhällen, säger Josef Sjöberg, hållbarhetsstrateg och certifierad Citylabsamordnare på White Arkitekter.

Elinegård är en av Malmös nya stadsdelar och utvecklas i tre etapper. Detaljplanen för andra etappen med 800 bostäder togs innan sommaren och är den etapp som omfattas av hållbarhetsprogrammet.

Ikano Bostad i Elinegård
Ikano Bostad har utvecklat Elinegård sedan 2014. Områdets första del har utvecklats tillsammans med ett antal andra byggherrar och kommer att bestå av cirka 1 800 bostäder när allt står klart.

Etapp två kommer att utvecklas enligt hållbarhetsprogrammet. För utvecklingen av området har även ett grönt gestaltningsprogram tagits fram tillsammans med bland annat ekologer för att säkerställa att området utvecklas med så stort fokus på de gröna värdena som möjligt. Etapp 2 är planerat för 800 bostäder med planerad byggstart årsskiftet 2021/2022.

Totalt ska här byggas cirka 2 600 bostäder fördelat på två etapper. En tredje etapp befinner sig just nu detaljplaneskedet. Hela området kommer att stå klart 2030.

I samband med framtagandet av hållbarhetsprogrammet har även ett hållbarhetsråd för området upprättats. Hållbarhetsrådets uppgift är att vägleda och säkerställa att hållbarhetsprogrammet följs i alla skeden.