Internationell miljöcertifiering för befintliga byggnader till Sverige

Nu står det klart att Sweden Green Building Council kompletterar sina redan befintliga hållbarhetscertifieringar med det internationella systemet BREEAM In-Use (BiU) från Building Research Establishment. Certifieringen används i över trettio länder och bidrar ytterligare till Sveriges klimatomställning genom gröna renoveringar, effektiviseringar och anpassningar av vårt befintliga fastighetsbestånd.

Det befintliga fastighetsbeståndet står för en betydande del av den svenska bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan. SGBC, Sveriges ledande hållbarhetsorganisation inom samhällsbyggnad, ingår nu partnerskap med Building Research Establishment gällande BiU som är ett ledande internationellt miljöcertifieringssystem för befintliga byggnader.

Sedan systemet skapades år 2009 har BiU använts för att förbättra och certifiera hållbarhetsprestanda för tusentals byggnader i över trettio länder. Det är ett effektivt verktyg för fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster som vill mäta och kontinuerligt minska miljöpåverkan genom åtgärder i form av effektiviseringar i såväl byggnader som förvaltning och drift.

”Det känns bra och viktigt att vi nu inkluderar BREEAM In-Use i vårt erbjudande till alla fastighetsägare som vill äga och förvalta byggnader hållbart. Certifieringssystemet och våra experter på SGBC är ett stöd för de aktörer inom samhällsbyggnadssektorn som önskar bidra till Sveriges klimatomställning genom att hållbarhetssäkra sina befintliga byggnader”, säger Sabina Jonestrand, Chef för BREEAM och hållbar infrastruktur på SGBC.

Det holistiska angreppssättet i BREEAM In-Use innebär ett heltäckande system som inkluderar en byggnads olika miljöaspekter och påverkan som exempelvis energi, vatten, material och kemikalier, ekologi på platsen, transporter samt avfallshantering. Den senaste manualversionen, version 6, som släpptes förra året har nu vässats ytterligare inom bland annat klimatanpassning och resurser.

Avtalet innebär att SGBC ingår ett partnerskap med Building Research Establishment gällande BREEAM In-Use. För den svenska marknaden innebär det följande:

  • SGBC erbjuder i första hand introduktionsutbildningar på svenska i BREEAM In-Use, men på sikt även eventuellt andra svenska utbildningar.
  • SGBC skapar ett kunskapsnätverk för BREEAM In-Use på den svenska marknaden, i första hand för dem som har utbildat sig till assessorer inom systemet.
  • SGBC är ett stöd, tillsammans med Building Research Establishment, för kunder på den svenska marknaden.
  • SGBC kommer även att genomföra utvecklingsinsatser, bland annat genom översättningar av verktyg.

”Vi och hela samhällsbyggnadssektorn har länge arbetat med hållbarhetscertifieringar av nyproduktion men vi vet att den befintliga bebyggelsen är minst lika viktig för att klara klimatmålen. Med BREEAM In-Use bidrar vi ytterligare till nationella och internationella hållbarhetsmål och det är ett bra komplement till vårt svenska system för befintliga byggnader: Miljöbyggnad i Drift, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.