K2A genomför Sveriges största miljöcertifiering med nya Miljöbyggnad iDrift

En av Sveriges utmaningar för att nå klimatmålen är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet då 90 procent av byggnaderna kommer att stå kvar 2050. Nu blir bostadsbolaget K2A först med att miljöcertifiera 70 svenska byggnader på en gång. Arbetet sker i samarbete med Sweco och certifieringen som används är Sweden Green Building Councils nya Miljöbyggnad iDrift.

 

Det är K2A:s hyresbostäder, studentbostäder och samhällsfastigheter
som ses över utifrån en rad krav gällande bland annat inomhusmiljö,
hälsa, klimatpåverkan, material och resursanvändning. Dessutom sker
en klimatriskinventering för att identifiera risker kopplade till
exempelvis översvämning, värmeböljor, skogsbränder och kraftiga
snöfall.

”För oss på K2A är det viktigt att säkerställa att våra fastigheter är hållbara
över tid och klarar framtida klimatförändringar. Med Miljöbyggnad iDrift kan
vi nu ta ett gemensamt grepp om ett stort fastighetsbestånd på 70 byggnader”,
säger Karina Antin, hållbarhetschef K2A.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av Sweden Green
Building Council (SGBC) och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i
det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig mot
byggnader som är i drift.

”Vår sektor har historiskt fokuserat sitt hållbarhetsarbete på nya byggnader. Nu
är det hög tid att vi tar ansvar för de byggnader som redan finns. SGBCs nya
certifiering, Miljöbyggnad iDrift, ska driva arbetet med en hållbar förvaltning
och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål. K2A:s satsning
visar att omställningen kan ske effektivt i stora fastighetsbestånd”, säger Lotta
Werner Flyborg, vd SGBC.

K2A grundades 2013 och är ett grönt fastighetsbolag med fokus på
långsiktigt ägande och förvaltning av egenproducerade hyreslägenheter.