Kungsledens första Symbiotic Building certifieras enligt LEED samt The WELL Building Standard

Fastighetsprojektet Eden i Hyllie är Kungsledens första Symbiotic Building och blir en av Europas mest innovativa fastigheter inriktad på hälsa och välbefinnande. Eden kommer att certifieras enligt såväl LEED som WELL v2. Vi träffade Erik Florman, Hållbarhetschef på Kungsleden, och ställde några frågor om hur de arbetar med LEED-certifieringen i deras första Symbiotic building.

 

Kan du ge oss en kort beskrivning av projektet?
Eden är en kontorsbyggnad på 11 500 kvm BTA och lokaliserad i Hyllie, Malmö. Eden blir utöver LEED även WELL certifierad och vår första Symbiotic Building, vilket är Kungsledens egen klassificering för premiumbyggnader med ett stort fokus på hälsa och välmående och har människan i fokus. Eden är inte bara skapad utifrån hur människor vill arbeta, utan för hur de vill leva och för att främja välmående, kreativitet och prestation vilket blir allt viktigare nu i snart post-pandemitider. En plats som fungerar i symbios med människan. Biophilia och hälsofaktorer styr utformningen av inomhusmiljön. Intelligens utgör grunden för både en resurssnål drift och enklare vardag. Projektets koncept startades i början på 2018 och byggstart påbörjades i slutet på 2019. Byggnaden är färdigbyggt och inflyttning pågår sedan 2021. Närmare 90% av byggnaden är uthyrd. Eden är öppen för allmänheten med en restaurang och har exempelvis gestaltats med naturmaterial, en imponerande växtvägg från bottenplan till tak, cykelverkstad, digital graffitivägg och på takterrassen finns det arbetsplatser utomhus och odlingsytor.

Varför väljer ni att certifiera projektet?
Vi väljer i princip alltid att certifiera vår nybyggnation och större ombyggnadsprojekt för att säkerställa en god hållbarhetsfunktion i och omkring byggnaden.

Varför valde ni LEED som certifieringssystem till byggnaden?
Vi utgår alltid från LEED när vi ska certifiera, då det är ett internationellt certifieringssystem som omfattar många aktuella hållbarhetparametrar. Med ett stort fokus på hälsa och välmående har vi även valt att certifiera enligt WELL.

Vilken nivå siktar ni på att uppnå?
Vi siktar på LEED Guld och WELL Platinum.

Hur har LEED-certifieringen bidragit till ert koncept Symbiotic building?
Certifiering är en förutsättning för en Symbiotic building för att säkerställa en god hållbarhetsstandard i och omkring byggnaden. LEED stärker dessutom de två hörnstenarna Biophilia och Hälsa och Välmående genom exempelvis god inomhusluft, hälsosamma material, gröna tak, hållbar plats och transporter och låg vattenförbrukning.

Hur arbetar ni för att säkerställa LEED certifiering mål i projektet?
Vi arbetar målmedvetet med att nå certifiering genom att först sätta vilka poäng vi ska gå för som passar projektets hållbarhetsmål. Sedan har vi en tät dialog och uppföljning för oss som beställare med LEED konsulter och byggentreprenören genom regelbundna avstämningar.   

Vilka råd har ni till andra som tänker över att driva LEED-certifiering?
Välj LEED poäng utefter vilka som bidrar till projektets hållbarhetsarbete snarare än de som är enkla att uppnå. Utvärdera tidigt vilka poäng som blir extra utmanande och lägg större fokus på dem tillsammans med grundkraven. Ta till en god marginal med poäng så att du har råd att tappa några och ändå nå den nivån du vill uppnå. Använd en LEED konsult som har erfarenhet av tidigare LEED projekt så blir det en smidigare resa.