LEED Platina och poängrekord för Vasakronans Sergelhusen

Sergelhusen tilldelades nyligen LEED Platina-certifikat av U.S. Green Building Council. Detta är det fjärde LEED V4 BD+C certifierade projektet i Sverige och det andra svenska projektet som nått Platina. Sergelhusen är en LEED campus-certifiering med tre olika byggnader. Hus S nådde 90 av 110 möjliga poäng vilket är högst poäng i en LEED v4 / v4.1 BD+C Core & Shell certifiering i världen. Hus M och H nådde 89 poäng och är därmed näst högst.

Sergelhusen är utvecklade med stort fokus på social och miljömässig hållbarhet och är på många sätt banbrytande. Ett omfattande bevarande av befintliga betongstommar, vattenbesparing och innovativa energilösningar är några anledningar till det höga betyg som projektet nu fått.

I omdaningen av kvarteret skapades även en ny trappa som binder samman Malmskillnadsgatan med Sergels torg som gör det möjligt för människor att röra sig i nya mönster och på ett enkelt sätt komma upp till Malmskillnadsgatan och Brunkebergstorg.

Andra exempel på lösningar som implementerats för att nå så höga poäng är omhändertagande av regnvatten som används för bevattning och toalettspolning, stora takterrasser med fantastisk utsikt över staden, försedda med växter och plantor som blommar från tidig vår till sent inpå hösten samt en smart effektstyrning för att minska belastningen på elnätet.

“Vi är naturligtvis väldigt glada och stolta över de höga betygen i Sergelhusen. Att vi uppnått de högsta antalet poäng i ett LEED v4/4.1 BD+C Core & Shell-projekt i världen är ett konkret bevis på vår höga ambition när det gäller att driva vår verksamhet på ett hållbart sätt. Sergelhusen är ett bra exempel på att det går att ta vara på äldre byggnader och skapa något som är bra, både för människa och miljö,” säger Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.

“Vi har tillsammans med de tre entreprenörerna Zengun, NCC och Veidekke, Vasakronans projektledning och Vasakronans miljösamordnare fått till ett fantastiskt samarbete där alla har hjälpt varandra vilket varit en förutsättning för det lyckade resultatet,” säger Pia Öhrling, projektets LEED AP.

Hållbarhetsarbetet i detta projekt presenterades på ett digitalt medlemsmöte tidigare i år, kolla gärna in det på Medlemsportalen här