Miljöbyggnad ombyggnad: så utvecklas Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift för framtiden

Med en ny strategisk utveckling i två viktiga certifieringssystem tar SGBC ett avgörande steg framåt. Philip Aluko och Amanda Axelsson, operativa chefer för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift, ger oss en inblick i denna viktiga förändring.

Medan Miljöbyggnad fokuserar på att uppfylla höga miljökrav för nybyggnationer, riktar Miljöbyggnad iDrift in sig på att förbättra befintliga byggnaders hållbarhetsprestanda. Nu finns en långsiktig plan på att sammanfläta och skapa synergier i strukturen och innehållet i dessa två system. Här är ombyggnation första delen i arbetet med integrationen.

En sammankoppling innebär en högre flexibilitet
Miljöbyggnad iDrift som lanserades 2020 är flexibelt och den senaste versionen, MBiD 2.0, inkluderar 15 indikationer som tar hänsyn till en byggnads drift och förvaltning. Det är ett ungt system, väsentligt för att stärka hållbarhetsprestanda även i befintliga fastigheter.

”Ombyggnation och nyproduktion har många gemensamma möjligheter och utmaningar vad gäller hållbarhetsprestanda. Med det här initiativet skapar vi en bro mellan nyproduktion och befintliga byggnader,” förklarar Philip.

Genom att utveckla och sammankoppla dessa certifieringssystem får man en flexibilitet och anpassningsförmåga som är avgörande för att effektivt hantera varje unikt ombyggnadsprojekt.

Lättare att säkerställa miljökrav över tid
Detta integrerade tillvägagångssätt innebär att byggnader inte bara uppfyller höga miljökrav under produktion utan även över tid.

”Att integrera dessa system är kritiskt för en hållbar byggprocess. Dessa certifieringar bör vara en del av en kontinuerlig förbättringsprocess för miljöprestanda, inte en engångskontroll,” säger Amanda.

Utmaningen är att hitta en balans
Utmaningen i att skapa en lösning som fungerar i såväl nyproduktion som ombyggnadsprojekt är att hitta en balans mellan de olika kriterierna. Vilka krav är rimliga att ställa som fungerar för de båda?

”Vi vet att ombyggnadsprojekt är komplexa och man kan inte likställa det med en nyproduktion, därför behövs en större flexibilitet, likt vad Miljöbyggnad iDrift har. Därför ser vi över vilka av kraven från båda systemen vi kan använda oss av och sedan anpassa, för att bättre möta det krav på anpassningsbarhet som ombyggnadsprojekt ställer,” säger Philip.

Fokus på framtidens byggande
Med rådande världsläge med färre påbörjade byggen och ett ökat fokus på renovering och återbruk blir dessa integrerade system ännu viktigare, menar Philip.

”Att säkerställa att alla byggprojekt, oavsett om det är nybyggnation eller renovering, når högsta möjliga miljöstandarder är avgörande,” säger han.

Genom att integrera Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift visar SGBC vägen för en mer hållbar process som sträcker sig från innan byggstart och genom hela byggnadens livslängd. Planen är att den nya strategin ska vara igång och rulla under våren 2024.

Vill du veta mer om våra certifieringar?
Genom certifiering, utbildning och opinionsbildning arbetar våra experter, företag och organisationer för ett samhälle som gynnar både människor och miljö.

Vare sig det gäller rådgivning, detaljerad information om våra certifieringsprocesser, eller hjälp med att navigera i de nya kraven, kan vi hjälpa dig. Låt oss tillsammans bygga en grönare, mer hållbar framtid. Kontakta oss för att boka ett möte eller få mer information.