Motioner till årets föreningsstämma

Den 5 maj 2022 är det dags för Sweden Green Building Councils föreningsstämma och du kan nu skicka in motioner.

Alla anställda på medlemsföretag är välkomna att lämna in motioner och det gör man genom att skicka ett mail till medlem@sgbc.se. Vi behöver ha din motion senast den 9 april 2022.

Föreningsstämman kommer genomföras digitalt med en begränsning om en deltagare per medlemsföretag eller medlemsorganisation. Mer information om deltagande och anmälan meddelas senare.