Något längre svarstider från certifieringssupporten i juni

För att möta den ökade efterfrågan på våra tjänster och produkter växer Sweden Green Building Council. Nu närmast genom tre rekryteringar till certifieringsavdelningen med start i juni månad. Detta innebär en viss tid av upplärning och under den tiden kommer våra svarstider vara längre än normalt. Vi hoppas på er förståelse för detta!