NollCO2 ska vara ett konkret verktyg i klimatarbetet

Även i utmanande tider är det viktigt att inte tappa fart i hållbarhetsarbetet. På SGBC pågår det för fullt och nu lanserar vi NollCO2, en helt ny certifiering som innebär nettonoll klimatpåverkan av en ny byggnad. Ett konkret verktyg som hjälper de som verkar i branschen att göra en stor insats för klimatet. Pia Stoll, chef GreenBuilding och NollCO2 vid SGBC, berättar mer om arbetet och förhoppningarna inför framtiden.

NollCO2-certifieringen har utvecklats av oss på SGBC tillsammans med våra medlemmar för att möta efterfrågan på stöd i det klimatneutrala byggandet. Det är ett sätt att uppnå nettonoll klimatpåverkan av en ny byggnad eller utbyggnad för byggnadens hela livscykel. Certifieringen utgår från att varje skede i livscykeln direkt eller indirekt bidrar till byggnadens klimatpåverkan.

Vilka tror du kommer använda sig av certifieringen?

– Vi har fått förfrågningar om systemet från alltifrån företag som bygger småhus till företag som bygger lagerhallar.  Pilotprojekten bygger butikshall, kontorsbyggnader och äldreboende. Vi har också en del frågor från andra länder på om vi funderar på att lansera systemet internationellt. Manualen kommer släppas på engelska så vi håller det öppet.

Vilka är de största fördelarna med NollCO2?

– Att det bidrar till Sveriges och EU:s mål om klimatneutralitet baserat på de standarder, beräkningspraxis och lagar som används inom unionen. Påverkan åstadkoms genom att NollCO2 projekten kravställer producenter och leverantörer av byggdelar för att få så liten klimatpåverkan som möjligt. Det gynnar hela branschen. Sedan så bidrar projektens klimatåtgärder, för nettonoll balansering, till omställningen av energisystemet och till lägre energianvändning samt ökat upptag av växthusgaser med klimatkompensering.

Vad innebär det rent praktiskt? Hur går det till om man vill lägga till NollCO2 till ett projekt?

– Den som är intresserad av NollCO2 kan läsa mer på SGBC.se eller kontakta oss på nollCO2@sgbc.se. För medlemmar i SGBC finns det också webbinarier att ta del av på vår medlemsportal. Inom kort kommer man kunna registrera sitt projekt i vårt digitala verktyg Building Green Online (BGO), där man matar in ett antal nyckeltal för sitt projekt och får ett gränsvärde att jobba mot. Sedan kan projektet preliminärcertifieras när projekteringen är gjord, verifieras när byggnaden är klar för att sedan återrapportera vart femte år.

Vilken skillnad hoppas du att NollCO2 kommer göra framöver?

– Jag hoppas förstås på att NollCO2 blir ett viktigt bidrag för att nå ett klimatneutralt byggande. Och att branschen ser att det är möjligt redan idag, det är inte bara en vacker vision utan något vi kan åstadkomma i närtid tillsammans. Därutöver arbetar NollCO2 med mallar för redovisning, mallar ur vilka vi kan sammanställa statistik som kommer vara värdefull för våra medlemmar att ta del av.