Nominera till Citylabs operativa råd för 2020-2022

Medlemmar i Sweden Green Building Council har möjlighet att aktivt delta i operativa råd för våra certifieringssystem. Rådens huvuduppgift är att stödja verksamhetsområdeschefen och VD i utvecklingen av certifieringssystemet och dess produkter.

Rådets arbetsuppgifter

I uppdraget ingår främst att stötta i marknadsrelaterade frågor och att vara en kanal ut mot marknaden, som tidigt kan ge indikation på vad marknaden vill ha och om produktutvecklingen inom Citylab är på rätt väg.

Det operativa rådet ska:

  • Ge råd om och genomföra aktiviteter som främjar användningen av produkter och tjänster inom Citylab
  • Ge råd avseende påverkan, engagemang och branschsamverkan.
  • Följa upp marknadens utveckling, intresset för och effekterna av att använda verktyg, program, nätverk och utbildning som Citylab tillhandahåller
  • Bevaka kundnöjdheten med SGBC:s tjänster inom hållbar stadsutveckling

Citylabrådets ordförande och verksamhetsområdeschef beslutar i samråd och utifrån verksamhetsområdets behov samt önskemål från rådets medlemmar vad rådet ska arbeta med till nästkommande möte.

Citylab

Citylab är ett svenskt certifieringssystem för stadsdelar som är framtaget av SGBC och branschen. Citylab blev klart i november 2019 och vänder sig till kommuner, kommunala bolag, byggkonsortier, fastighetsutvecklare och förvaltare.

Citylab har under utvecklingen redan börjat användas av flera aktörer men kommer nu att kunna användas av ännu fler, bland annat fastighetsutvecklare och förvaltare.

Citylabs operativa råd har varit en viktig part i utvecklingen av systemet och kommer att fortsätta vara det. Därför ger vi nu medlemmarna möjlighet att nominera till Citylabs operativa råd för 2020-2022.

Nomineringsprocess

Anställda hos Sweden Green Building Councils medlemmar kan nominera sig själva eller anställd hos annan medlem.

Verksamhetsområdeschefen väljer tillsammans med ordföranden i det operativa rådet ut nominerade till rådet. De som väljs ut ska spegla vår medlemmar och/eller behovet inom respektive verksamhetsområde.

Ordförandens och övriga medlemmars mandatperiod är två år. Efter två år finns det möjlighet att förlänga mandatperioden årsvis.

Senast den 31 december behöver vi få in era nomineringar på personer som ni vill ska sitta i det operativa rådet nästkommande mandatperiod. SGBC är måna om att få in synpunkter och förslag för att få operativa råd med bred kunskap och expertis. De operativa råden finns på denna sida.

Namnförslag ska skickas till info@sgbc.se. Ange “Nominering Citylabs operativa råd” i ämnesraden.