Nu är BREEAM-SE 2022 igång – är du experten vi söker?

Nu påbörjas utvecklingsarbetet med nästa manualversion av BREEAM-SE. Det är en anpassning av nuvarande BREEAM-SE 2017 och förväntas lanseras 2022 med fokus på ett antal viktiga frågor. För att säkerställa hög kvalitet i utformning av kriterierna behöver vissa sakfrågor utredas, och vi söker nu expertstöd för att genomföra utredningar åt oss.

Mycket händer i vår omvärld och fastighetsbranschens arbete med minskade klimatutsläpp har blivit allt viktigare. EU-taxonomin håller på att utvecklas vilket kommer att erbjuda andra möjligheter och spelregler för grön finansiering.

SGBC har beslutat att genomföra ett manualutvecklingsprojekt, BREEAM-SE 2022. BREEAM-SE 2022 kommer att vara en anpassning av BREEAM-SE 2017, men fokus på EU-taxonomin och vikten av minskad klimatpåverkan. SGBC har tillsammans med assessor- och AP-nätverk och tekniska och operativa råd, identifierat ett antal indikatorer som önskas ytterligare anpassas och förbättras.

I första skedet söker vi nu därför ett antal specialister som kan stöda oss i arbetet. På vår hemsida har vi specificerat de aktuella uppdragen.

Vi söker kompetens inom:

  • LCA, klimatdeklaration och klimatberäkningar
  • Plan- och bygglagen, planprocesser, tidiga skeden samt samråd
  • Dagsljus
  • Undermätning och uppföljning av energianvändning
  • Simulering av termisk komfort för framtida klimatförändringsscenarier

Mer information om vilka specifika frågor det är som ska utredas och bakgrund finns här.

Är du den vi söker och jobbar på ett av SGBC:s medlemsföretag, skicka in din intresseanmälan och CV till breeam@sgbc.se senast den 15 augusti. Ersättning utgår enligt SGBC:s standardavtal.