Nu söker vi medlemmar till Tekniska Rådet för NollCO2

Tekniska Rådet för NollCO2 håller nu på att sättas samman och därför söker vi medlemmar till det. Utvecklingen av NollCO2 är inne i ett avgörande skede, där piloterna arbetar med sina projekt och remissen håller på att förberedas. Systemet är planerat att lanseras till sommaren.

Om du är intresserad av att delta i rådet, skicka en kort motivering tillsammans med ditt CV till nollco2@sgbc.se. Vi söker dig som har kunskaper inom något eller några av följande områden: LCA-beräkningar, energieffektivisering i byggnader samt konstruktion och kunskaper om byggprocessens olika delar.

Endast anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council kan delta i våra tekniska råd. Om ni inte är medlemmar, men vill ha en representant i rådet, kan ni läsa mer om fördelarna med medlemskapet på våra medlemssidor.