Nu söker vi medlemmar till Tekniska Rådet för NollCO2

UPPDATERING APRIL 2020: Möjligheten att ansöka om medlemskap i rådet är nu stängd och rådet håller på att tillsättas.

Tekniska Rådet för NollCO2 håller nu på att sättas samman och därför söker vi medlemmar till det. Utvecklingen av NollCO2 är inne i ett avgörande skede, där piloterna arbetar med sina projekt och remissen håller på att förberedas. Systemet är planerat att lanseras till sommaren.

Om du är intresserad av att delta i rådet, skicka en kort motivering tillsammans med ditt CV till nollco2@sgbc.se. Vi söker dig som har kunskaper inom något eller några av följande områden: LCA-beräkningar, energieffektivisering i byggnader samt konstruktion och kunskaper om byggprocessens olika delar.

Endast anställda hos medlemmar i Sweden Green Building Council kan delta i våra tekniska råd. Om ni inte är medlemmar, men vill ha en representant i rådet, kan ni läsa mer om fördelarna med medlemskapet på våra medlemssidor.