Ny manualversion: NollCO2 1.2 – biokol som kolsänka ny klimatåtgärd

Idag lanseras en uppdaterad version av certifieringssystemet NollCO2, som är SGBC:s egenutvecklade påbyggnadscertifiering för byggnader med nettonoll klimatpåverkan.

Den uppdaterade manualen för NollCO2 heter NollCO2 1.2. och släpps den 31 maj 2023. Den stora nyheten är att biokol som kolsänka tillkommer som ny klimatåtgärd.

Biokol har blivit ett populärt jordförbättringsmedel och används även i byggmaterialprodukter och de senaste åren har biokol allt oftare även använts som långsiktig kolsänka och är klassat som en Negative Emission Technology av IPCC.

Detta gör att NollCO2 nu väljer att lyfta in biokol som kolsänka som klimatåtgärd för att kunna nettonoll-balansera den reducerade klimatpåverkan av byggnadens livscykel.

Även beräkningsverktygen är uppdaterade med 2023 års klimatdata från Boverkets klimatdatabas, Finska naturvårdsverkets klimatdatabas co2data.fi samt tyska Ökobau.dat.

Noll CO2 1.2 finns att hämta här.