Ny ordförande och tre nya ledamöter till SGBC:s styrelse

SGBC har den 15 maj hållit årsstämma där nya styrelsemedlemmar valdes. Alexandra Hagen, White Arkitekter, valdes till ny ordförande och nya ledamöter är Anette Seger, Ramboll; Catharina Belfrage Sahlstrand, Handelsbanken och Johanna Skogestig, Vasakronan.

Engagemanget och intresset för hållbarhet inom samhällsbyggnadsssektorn är stadigt växande och SGBC:s nya ordförande och ledamöter har alla gedigen erfarenhet och kunskap från olika områden inom branschen.

”Vår sektor står inför stora utmaningar och det kommer att krävas flexibilitet och nytänkande de kommande åren. Vi går in i en kritisk fas men med styrelsens nya sammansättning finns alla förutsättningar att nå ut, och bidra till att skala upp miljö- och klimatarbetet inom stadsplanering, infrastruktur, nyproduktion och befintlig bebyggelse”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

”Omställningen av bygg- och fastighetsbranschen är avgörande för ett hållbart Sverige och vi ser hur engagemanget bland branschens aktörer ökar. Samtidigt förändrar ny lagstiftning och teknik förutsättningarna för utvecklingen. SGBC spelar en viktig roll som plattform för diskussion och samverkan samt genom att sprida kunskap och tillhandahålla verktyg som stödjer branschens förflyttning, säger Alexandra Hagen, vd White arkitekter och SGBC:s nya styrelseordförande.

”Tillsammans med samhällsbyggnadssektorn och SGBC:s medlemmar vill vi i styrelsen bidra till en ökad takt i omställningen”, berättar Alexandra Hagen vidare.

Alexandra Hagen, White Arkitekter, styrelseordförande SGBC
Alexandra Hagen är sedan 2018 vd för White Arkitekter. Hon var tidigare chef för Whites kontor i Malmö och har dessförinnan arbetat med utvecklingsfrågor inom företaget, bland annat som utlandschef för koncernen och med bolagets forsknings- och kunskapsnätverk.

Anette Seger, Ramboll Sverige, ledamot
Anette Seger, vd Ramboll Sverige sedan 2021. Anette var tidigare chef för Rambollkoncernens internationella verksamhet Water. Hon har mer än 25 års erfarenhet inom hållbar samhällsutveckling på den svenska marknaden och en bred bakgrund inom flera delar av svensk industri.

Catharina Belfrage Sahlstrand, Handelsbanken, ledamot
Hållbarhetschef på Handelsbanken. Catharina har en bakgrund som jurist med mångårig erfarenhet från Mannheimer Swartling Advokatbyrå innan arbetet på Handelsbanken Debt Capital Markets, där hon idag ansvarar för hållbar affärsutveckling samt verkar som chef för teamet hållbar finansiering. Hon sitter sedan 2022 i Handelsbankens koncernledning.

Johanna Skogestig, Vasakronan, ledamot
Vd på Vasakronan sedan 2019. Johanna har tidigare varit CIO på Areim och även haft motsvarande roll på Sveafastigheter. Johanna har arbetat med fastighetstransaktioner och investeringsstrategi i flera olika bolag och var tidigare chef för Vasakronanas fastighetsinvesteringar. Hon sitter även i styrelsen för Hemsö.

SGBC:s styrelse 2024
Alexandra Hagen (ny ordförande, tidigare ledamot), White Arkitekter
Anette Seger (nyval), Ramboll
Catharina Belfrage Sahlstrand (nyval), Handelsbanken
Johanna Skogestig (nyval), Vasakronan
Stefan Sandberg, Svenska Bostäder
Magnus Persson, Skanska
Petra Krüger, NCC Property Development
Therese Rattik, AREIM
Stefan Dahlbo, Fabege
Carina Edblad, Thomas Betong