Ny satsning på koldioxidneutrala småhus – Villazero är SGBC:s första pilotprojekt

Projektet Villazero drivs av Fiskarhedenvillan, Mondo Arkitekter och Structor Byggteknik Dalarna. Syftet är att bygga ett koldioxidneutralt småhus för att få fram de klimatsmartaste byggteknikerna och byggmaterialen. Villazero blir Sweden Green Building Councils första pilotprojekt i den nya satsningen att certifiera småhus inom NollCO2.

Sweden Green Building Councils pilotprojekts mål är att utveckla en ny del inom NollCO2 för småhus. Exempel på svenska projekt som uppnått certifieringen NollCO2 är Lidls butik på Gotland samt Skanskas kontorshus Hyllie Terrass i Malmö. Villazero arbetar nu mot att bli det första småhuset att certifieras i systemet NollCO2 och därmed bli en pilot för andra mindre hus.

”Villazero är ett mycket intressant pilotprojekt som kommer att visa hur vi kan bygga småhus med nettonoll klimatpåverkan men även var svårigheterna och utmaningarna finns. Vår förväntan är att kunna göra det möjligt för konsumenter att köpa småhus med nettonoll klimatpåverkan. Det här kan bli ett signifikant bidrag då ett hus ofta är den största materiella investeringen vi gör i våra liv”, säger Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC.

”Vi i Villazero-projektet är stolta och glada över att vi har blivit utvalda av SGBC att delta som pilotprojekt för småhus inom NollCO2. SGBC bidrar med mycket kunskap och tillsammans kan vi utveckla och förbättra det hållbara och innovativa byggandet även för mindre hus. Det ska bli intressant att ta del av andra pilotprojekt och höra vad de har för erfarenheter av att bygga koldioxidneutralt”, säger Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna.

Att certifiera en byggnad i NollCO2 kräver att hela byggnadens livscykels klimatpåverkan redovisas och balanseras med klimatåtgärder till nettonoll klimatpåverkan. Livscykeln innefattar tillverkning och transport av byggdelar, byggprocesser samt användandet och sluthanteringen av byggnaden. NollCO2 används som en tilläggscertifiering för hållbara byggnader där grunden får vara Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED eller Svanen.

För mer information vänligen kontakta:
Pia Stoll, chef för NollCO2 på SGBC, pia.stoll@sgbc.se, 08 599 294 51
Alexandra Kriss, marknadschef SGBC, alexandra.kriss@sgbc.se, 08 408 85 722

Gunnar Jönsson, vd Fiskarhedenvillan, gunnar.jonsson@fiskarhedenvillan.se
Gabriella Hagman, vd Mondo Arkitekter Dalarna AB, gabriella.hagman@mondo.se
Kristina Hansen, vd Structor Byggteknik Dalarna AB, kristina.hansen@structor.se