Ny version av BREEAM In-Use på remiss

Nu finns en ny version av BRE:s internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader – BREEAM In-Use – i en remissversion. I den nya versionen behandlas både klimatanpassning och cirkulär ekonomi mer än i tidigare versioner och den är även utformad för att vara mer lättanvänd.

BREEAM In-Use är BRE:s (Building Research Establishment) internationella miljöcertifiering för befintliga byggnader. Miljöcertifieringen är ett verktyg för fastighetsägare, investerare, förvaltare och hyresgäster att mäta och kontinuerligt förbättra miljöprestandan genom åtgärder i form av effektiviseringar i såväl byggnad som i förvaltning och drift.

Nu släpps en ny, uppdaterad version av BREEAM In-Use på remiss. Nytt i BREEAM In-Use International Version 6 är bland annat ett kapitel om klimatanpassning, att de tidigare kapitlen om material och avfall har slagits ihop i ett nytt kapitel om resurser för att bättre knyta an till cirkulär ekonomi samt att man effektiviserat certifieringssystemet för att göra det mer lättanvänt.

Det är möjligt att lämna feedback på den nya versionen fram till den 30 augusti. Den finns att hämta hos BRE.