Ny version av manualen för BREEAM-SE 2017 har släppts

BREEAM-SE 2017 släpptes i oktober förra året och sedan dess har vi fått in synpunkter på tryckfel och en del felaktigheter i den första versionen. Därför har vi tagit fram en uppdaterad version av manualen, BREEAM-SE 2017 1.1.

Denna version har nu godkänts av BRE och ersätter den tidigare gällande versionen 1.0 från och med idag. Samtliga projekt som arbetar enligt BREEAM-SE 2017 måste använda version 1.1, då den nya versionen innehåller rättelser, även om projektet registrerats i version 1.0.

Manualen släpps i en engelsk version, som är den gällande för certifiering. En svensk översättning tillhandahålls också.

I samband med lanseringen av BREEAM-SE 2017 1.1 kommer även rollen Accredited Professional att byta namn till Advisory Professional. Detta för att förtydliga att en AP har en rådgivande funktion i BREEAM-projekt. I samband med namnbytet har även villkoren för Advisory Professional ändrats.

För närvarande pågår en rättning av förbedömnings- och bedömningsverktygen som, bland annat, ska säkerställa att verktygen ska vara tillämpningsbara på BREEAM-SE 2017 1.1. De rättade verktygen kommer publiceras så snart som möjligt.