Nya tolkningar och förtydliganden

BREEAM-SE 2013
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2013 finns nu under Allmänna förtydliganden.

BREEAM-SE 2017
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2017 finns nu under Allmänna förtydliganden, Hea 01 och Mat 01.

Alla tolkningar och förtydliganden har nu även numrerats för att förenkla att referera till dessa i certifieringsansökningarna.