Nya tolkningar och förtydliganden

BREEAM-SE 2013
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2013 finns nu under Hea 15, Ene 5, Wst 1 och Pol 7.

BREEAM-SE 2017
Nya tolkningar och förtydliganden (Compliance Notes) för BREEAM-SE 2017 finns nu under Man 05 och Hea 01.