Nytt internationellt manifest för en hållbar byggd miljö

Ett nytt manifest uppmanar Europas beslutsfattare att driva en mer effektiv klimatpolitik med den byggda miljön i centrum.

Idag har World Green Building Councils (WGBC) europeiska nätverk lanserat ett nytt manifest för en hållbar byggd miljö som stöds av 24 Green Building Councils, bland dessa SGBC, samt sju partners från näringslivet. Dokumentet redogör för vår samlade vision om hur hållbara byggnader är nyckeln till ett framtida välmående rättvist Europa.

I manifestet listas de viktigaste politiska prioriteringarna som vi uppmanar Europas ledare att fokusera sin politik på. Manifestet innehåller rekommendationer och incitament för åtta klimatpolitiska områden: koldioxid, cirkulär ekonomi, hälsa, vatten, motståndskraft, finansiering, biologisk mångfald och en rättvis omställning. Genom att stödja, etablera och genomföra kraftfulla insatser inom dessa prioriterade områden kan Europas politiker driva en energieffektiv, regenerativ och rättvis omställning för den byggda miljön.

Tillsammans uppmanar vi Europas politiska beslutsfattare att anamma våra rekommendationer och bedriva en mer kraftfull politik som prioriterar och skyndar på den hållbara omställningen.

Läs mer om lanseringen på WGBC:s hemsida här.

Se manifestet i sin helhet här.