Ökad efterfrågan på hållbarhetscertifieringar: Sweden Green Building Council växlar upp

Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, växer som en följd av ökade hållbarhetssatsningar inom bygg-, arkitektur- och fastighetssektorn. Fyra nya personer har rekryterats för att stärka SGBC:s erbjudande inom opinionsbildning, utbildning och certifiering med målet att bidra till FNs hållbarhetsmål.

Sweden Green Building Council (SGBC) är en medlemsorganisation som grundades 2009 av tretton av Sveriges största aktörer inom bygg- och fastighetssektorn. I samarbete med de idag 400 medlemmarna, bidrar SGBC till ett hållbart Sverige för nästa generation utifrån FNs klimatmål.

– Sverige har bråttom. Och speciellt vår bransch. År 2045 ska Sverige, enligt regeringen, inte ha några som helst nettoutsläpp av växthusgaser. Samhällsbyggnadssektorn står i dagsläget för 21 procent av dessa utsläpp – och de ökar, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

En stor del av SGBC:s hållbarhetsarbete sker via välkända certifieringssystem som BREEAM, LEED och Miljöbyggnad, men de utvecklar även nya certifieringssystem där Citylab (hållbar stadsutveckling) är ett nytillskott. Det senaste året har uppvisat en markant, positiv tillväxt inom hållbarhetsområdet och SGBC väljer nu att nyrekrytera för att kunna tillgodose efterfrågan.

Ny ekonomichef
Mikael Blom är ny ekonomichef och börjar på SGBC i februari. Han har lång och gedigen erfarenhet från både revision och ekonomistyrning, nu senast som ekonomichef på tidningen Chef. Mikael har även varit nordisk ekonomiansvarig för det franska konsultbolaget Efeso Consulting.

Ny certifieringsspecialist inom LEED
Sangita Das är en hållbarhetsinriktad arkitekt och även LEED Accredited Professional. På SGBC arbetar hon som certifieringsspecialist och rådgivare inom LEED. Sangita har som arkitekt och konsult inom hållbarhet erfarenhet av design och miljöcertifiering för byggnader med miljömärkningar som LEED och WELL.

Under hösten rekryterades även en ny marknadschef, Alexandra Kriss, med över 14 års erfarenhet från fastighetsbranschen, nu senast som marknadschef hos Fastighetsägarna Service. Alexandra ansvarar för affärsutveckling, medlemsnytta, opinionsbildning samt SGBC:s varumärken inom certifiering.

Även Ulrika Franzén, baserad vid Göteborgskontoret, började som senior certifieringsspecialist inom BREEAM i oktober 2019. Ulrika har en gedigen bakgrund inom hållbarhet och tillhörande arbete med miljöcertifieringar. Närmast kommer hon från tjänsten som projektledare inom hållbarhet på Sweco.

– Vi ser att både kommuner, arkitektkontor, bygg- och fastighetsaktörer kraftsamlar för att bidra till hållbarhetsmålen. Samtidigt ökar klimatavtrycken och Sverige behöver bygga mer och rusta upp det befintliga fastighetsbeståndet. Miljöcertifieringar och kunskapsöverföring är centralt för att vi ska lyckas. Med SGBC:s tillväxt och nyrekryteringar erbjuder vi nu bättre förutsättningar för att utveckla hållbara byggnader och platser, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

För mer information
Alexandra Kriss, marknadschef, 08-408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.se
Lotta Werner Flyborg, vd, 08-599 294 31, lotta.werner.flyborg@sgbc.se

För bokning av intervjuer
Lotta Balodis, 070-483 62 25, lotta@balodis.se

Pressbilder finns på Mynewsdesk.