Ökat intresse för miljöcertifiering av lokalanpassningar

LEED gör det möjligt att certifiera hyresgäst- och lokalanpassningar i delar av byggnader och marknaden visar just nu ett stort intresse för den typen av certifieringar.

Nyligen miljöcertifierade Vectura Fastigheter de nya kontorslokalerna Royal office i Grand Hôtel, Stockholm, i LEED Commercial Interiors. Googles och Citibanks kontorslokaler i Stockholm är miljöcertifierade i LEED Commercial Interiors sedan tidigare. Även Vasakronan, Kungsleden och Skanska har kontor certifierade i LEED Commercial Interiors och Kungsleden har även miljöcertifierat ombyggnationen av Affärshuset Tegnér i Växjö i LEED Commercial Interiors.

– Vi märker ett ökat intresse för miljöcertifiering av hyresgäst- och lokalanpassningar – vilket ligger helt rätt i tiden. Med LEED får man en hållbar miljö och ett internationellt jämförbart kvitto på detta, säger Pia Öhrling, tf chef LEED på SGBC.

LEED Commercial Interiors är en miljöcertifiering som är utformad för att sätta mål och följa upp miljökrav vid projektering och byggande av till exempel inredning eller hyresgästanpassning för kontor, lokaler etc. LEED Commercial Interiors finns även i en specialanpassning för handelslokaler; Commercial Interiors Retail.

Mer om miljöcertifieringen LEED Commercial Interiors finns att läsa hos USGBC.

För mer information
Sangita Das, Certifieringsspecialist LEED på SGBC
leed@sgbc.se, 08-408 85 720