Ombyggnad, förlängd övergångsperiod och återrapportering

Ombyggnad Miljöbyggnad 4.0 och förlängd övergångsperiod för Miljöbyggnad 3.2

Vi har sedan lanseringen av den senaste manualen, MB4.0, identifierat att ombyggnad behöver utvecklas. Eftersom manualen för befintlig byggnad utgått i MB4.0, finns inte längre alternativet att arbeta med förhandsbeskedet – val av bedömningskriterier för ombyggnad, där man fastställer vilka bedömningskriterier (nyproduktion eller befintlig byggnad) som ska användas för respektive indikator.

Som ombyggnad beskrivs i manualen idag, ska projektet genomgå påtaglig förnyelse och likställas nyproduktion. Det innebär att flera projekt inte omfattas av skrivningen. Inte heller finns det förhandsbesked för indikator 5 som nämns i manualen. Därför är det idag inte möjligt att certifiera enligt ombyggnad och vi arbetar med att ta fram ett nytt arbetssätt för ombyggnader. Arbetet förväntas vara färdigt under Q2 2024.

På grund av detta förlängs övergångsperioden för manualversion MB3.2 för ombyggnad och nyproduktion till och med 30 juni 2024.

Återrapportering

Byggnader som ska genomföra sin första återrapportering under 2024 kommer att få sin deadline framflyttad ett år. De första återrapporteringarna kommer därför att ske först 2025. Anledningen är den funktionalitet saknas i nuvarande plattform (BGO) och kommer att utvecklas.

Certifieringarna påverkas inte, utan giltighetstiden för projektens giltighetstid förlängs.