Referensprojekt sökes till Miljöbyggnad 4.0 

Utvecklingen av Miljöbyggnad 4.0 är igång och vi söker nu referensprojekt för provtryckning av den nya manualen. Som deltagare får du ett försprång när manualen lanseras.  

Syftet med uppdateringen är i huvudsak att säkerställa att kriterierna ligger i linje med den nya EU-taxonomin, men vi passar samtidigt på att aktualisera certifieringsprocessen och befintliga indikatorer.    

En av förmånerna med att vara medlem i Sweden Green Building Council är att kunna delta i våra utvecklingsprojekt och vi hoppas du vill vara med och utveckla Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader.  

Vår målsättning är att ha en version klar för remiss sommaren 2022. Arbetsgrupper och referensgrupp har tillsatts och arbetet är i full gång. Vi behöver få in intresseanmälan av referensprojekt senast den 21 mars. 

Läs mer om projektet och få uppdateringar om arbetet på vår hemsida. 

Deltagande referensprojekt förväntas bidra med transparent informations- och kunskapsdelning för att möjliggöra gemensamt lärande. Syftet med referensprojektet är att testa den ny manualens kriterier, sammansättning och kravnivåer. Ni kommer bland annat få en förståelse för hur projektet står sig mot kriterierna i den nya manualen. Manualutvecklingen har satt igång och kommer pågå under 2022. Referensprojekten är tänkta att delta hela eller delar av perioden april-oktober.  

Vi söker byggnader exempelvis inom vård och omsorg, skola/förskola, bostäder och lokaler.