Så arbetar Vasakronan med miljöcertifieringen LEED och den digitala plattformen ARC

Digitaliserad LEED-certifiering. Vasakronan har automatiserat certifieringsarbetet för sina befintliga byggnader med hjälp av den digitala plattformen ARC.

2016 lanserade US Green Building Council som står bakom miljöcertifieringen LEED den digitala plattformen ARC. Genom ARC kan byggnaders miljöprestanda jämföras med andra byggnader och om byggnaden certifierades när den uppfördes kan man se hur den verkligen presterar jämfört mot den ursprungliga certifieringen. Sedan 2016 har många byggnader använt ARC för att rapportera data.

Vasakronan som har en stor del av sina befintliga fastigheter certifierade i LEED for Existing Buildings insåg att det tog mycket tid att manuellt mata in all data och också att det fanns risk för fel, som kunde påverka byggnadens betyg vid manuell inmatning. Därför undersökte Vasakronan frågan och kom tillsammans med Idun på en lösning där data istället automatiskt kunde skickas direkt från Vasakronans system till ARC. På det sättet kunde LEED-certifieringen automatiseras. Förutom vatten, energi- och avfallsdata har luftkvalitetsgivare installerats i fastigheterna så även luftkvalitetsdata (till exempel emissioner, koldioxid, relativ fuktighet, partiklar och temperatur) kan föras över digitalt och automatiserat.

Därmed har Vasakronan nästan fullt ut automatiserat certifieringsarbetet för sina befintliga byggnader. Data från ARC kan även användas för rapportering till GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) och kan då matas direkt från ARC till GRESB.

Läs mer om ARC.

Har du ett projekt som är LEED-certifierat och är intresserad av recertifiering hör av dig till leed@sgbc.se.