SBB genomför Sveriges största certifiering med Miljöbyggnad iDrift

Miljöbyggnad iDrift är ett viktigt verktyg i Sveriges arbete med att skapa en hållbar förvaltning av befintliga fastigheter. Nu står det klart att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) certifierar 500 av sina befintliga byggnader för att sedan certifiera ytterligare 500. Det rör sig om en rad olika fastigheter som skolor, bostäder och samhällsbyggnader runt om i landet.

En av Sveriges utmaningar för att nå klimatmålen är att renovera och hållbarhetsanpassa vårt befintliga fastighetsbestånd, då 90 procent av byggnaderna kommer att stå kvar 2050. Miljöbyggnad iDrift är ett effektivt verktyg som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av byggnader i drift.

Sweden Green Building Councils (SGBC) samarbete med SBB är den största beställningen hittills för Miljöbyggnad iDrift och förhoppningen är att den ska bli ett positivt exempel för andra aktörer med stora fastighetsbestånd. Certifieringen är framtagen och utvecklad specifikt för att effektivt ställa om och hållbarhetsanpassa stora, befintliga volymer.

– Den hållbaraste byggnaden är ofta den som redan finns. Vår omfattande certifiering enligt SGBCs Miljöbyggnad iDrift ger oss nu möjligheten att visa resultaten av våra hållbarhetsinvesteringar i SBBs befintliga bestånd, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Certifieringen Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC och lanserades 2020. Den har sitt ursprung i det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, men riktar sig endast mot byggnader som är i drift.

– Det här är SGBCs enskilt största avtal sett till antalet beställda certifieringar på en gång. SBB visar hur viktigt det är att vi satsar på befintliga byggnader för att säkra en hållbar samhällsbyggnad och att omställningen kan ske effektivt även i stora fastighetsbestånd, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Genom den kvalitetsstämpel en certifiering i Miljöbyggnad iDrift ger, kan fastighetsägare, förutom att bidra till klimatomställningen, höja värdet på sina objekt och lättare attrahera hyresgäster.