SGBC internrekryterar ny chef för BREEAM

Marika Gille tillträder som ny chef för BREEAM. Hon ska leda SGBC:s arbete med certifieringssystemen BREEAM-SE och BREEAM Infrastructure. 

Marika är utbildad civilingenjör inom byggkonstruktion och arkitektur och har lång erfarenhet av miljöfrågor inom samhällsbyggnadssektorn. Hon har närmast arbetat som certifieringsspecialist med BREEAM hos SGBC och hade en nyckelroll i arbetet med manualutvecklingen för BREEAM-SE v6.0, som lanserades i januari 2023. Tidigare roller inkluderar fuktsakkunnig konstruktör hos Sweco.  

”BREEAM-SE har utvecklats mycket de senaste åren med den nya manualen och implementeringen av EU-taxonomin. Jag ser fram emot att få följa medlemmarnas arbete med denna samt branschens fortsatta utveckling mot än mer hållbara projekt”, säger Marika Gille.

”Marika har en gedigen bakgrund inom hållbarhetsfrågor för byggnation och särskilt med BREEAM som verktyg. Hon bidrar med djupgående kunskap om systemet både i teori och praktik. Vidare är det extra roligt med internrekryteringar vilket är en viktig del av SGBC:s värdegrund att ta till vara på och utveckla organisationens befintliga kompetens och personalstyrka”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

”Det är skarpt läge för klimatomställningen just nu och bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges negativa utsläpp. Våra miljöcertifieringssystem hjälper medlemmarna att genomföra och verifiera sitt miljö- och klimatarbete och är en viktig pusselbit i att framtidssäkra vår byggda miljö”, tillägger Lotta Werner Flyborg.

BREEAM är framtaget av brittiska BRE och är ett av världens mest spridda miljöcertifieringssystem. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council utveckling och certifiering av den svenskanpassade versionen, BREEAM-SE. 

Marika påbörjade sin nya tjänst den 1 juli 2023.