SGBC på NSO-möte: strategier och framtidsplaner för BREEAM

Den 8–9 februari höll BRE ett möte för National Scheme Operators på World Trade Center i Rotterdam. Sabina Jonestrand, verksamhetsområdeschef BREEAM och hållbar infrastruktur på SGBC deltog i mötet tillsammans med representanter från Norge, Tyskland, Holland och Spanien i syfte att diskutera strategier och framtidsplaner. Här berättar hon vad som är aktuellt inom BREEAM just nu och under kommande år.

På agendan stod workshops, föreläsningar och en cykeltur med studiebesök i BREEAM-certifierade byggnader. Bland de byggnader som besöktes fanns Floating Office Rotterdam, BREEAM-NL New Construction, nivå Outstanding, ett kontorshus bestående av betongblock som flyter i floden Nieuwe Maas och Markthl, BREEAM-NL In-Use, Good, ett bostads- och kontorshus i formen av en kupol med en inbyggd marknadsplats under. Utvändigt såg de även Depot Boijmans Van Beuningen (museumförvaring), där en certifiering enligt BREEAM-NL In-Use pågår för byggnaden. 

Är samma frågor i fokus just nu för BREEAM i de andra länderna som här?

Ja, det är stort fokus på klimatfrågan och taxonomin. Flera av de andra länderna har större fokus på BREEAM In-Use då de har anpassade versioner, vilket vi i dagsläget inte har i Sverige. Den befintliga bebyggelsen har en stor hållbarhetspåverkan och många väljer att optimera det befintliga beståndet i stället för att bygga nytt om konjunkturen går ner. Därför är den befintliga bebyggelsen viktig och det är på den man måste fokusera nu.

Vad är aktuellt inom BREEAM?

Nästa steg är att ta fram en internationell version 7 för New Construction, BREEAM-In-Use och Refurbishment. Version 7 kommer att fokusera på NetZero Carbon och taxonomin. Att BRE förstår hur viktigt det är tycker vi är jättepositivt. Den första versionerna av In-Use planeras att vara klara i år och de första versionerna New Construction och Refurbishment nästa år.

BRE ska starta fokusgrupper för den nya manualgenerationen, en kundfokusgrupp och en assessorfokusgrupp. De söker därför folk som är intresserade av att delta och vill ha en mer internationell inriktning i sin utveckling. Om du är kund eller assessor inom BREEAM och önskar delta är du välkommen att kontakta oss på SGBC.

Vi ser mycket fram emot lanseringen av BRE:s nya digitala plattform, som tyvärr är senarelagd. I den nya plattformen kommer data att bli viktigare och möjligheten för fastighetsägare att se sina portföljer större.

Hur ser framtidsplanerna ut för BREEAM?

BRE har gjort en grovplanering över vad de vill göra i version 8 för respektive manual och det finns jättemycket goda idéer. Vi fick också ge input på vad som är viktigt. Jag lyfte bland annat att våra användare efterfrågar ett sätt att hantera byggnader med flera verksamhetstyper i ett och samma certifikat samt frågan hur vi kan förenkla BREEAM, som ibland upplevs vara ett komplext system.