SGBC stärker organisationen med ny IT-chef

SGBC rekryterar Cecilia Houtkamp som IT-chef. Hon ska leda utvecklingen av SGBC:s IT-system kopplat till hållbarhetsdata.

Cecilia Houtkamp kommer att ansvara för utvecklingen av användarcentraliserad systemutveckling så att SGBC kan ta en ledande roll i att möta framtidens behov av digitalisering inom samhällsbyggnadsbranschen.

Rekryteringen är intern och Cecilia kommer närmast från rollen som utbildningschef hos SGBC där hon haft en nyckelroll i att stärka och utveckla SGBC:s utbildningar.

Cecilia har bred erfarenhet inom både privat och offentlig sektor. Tidigare roller inkluderar mjukvaruutveckling och produktägare hos bland annat Ramboll och hon är i grunden utbildad inom informationsdesign och digital media.

“För mig är det viktigt att skapa system som gör skillnad. Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av SGBC:s IT-system, vilket bland annat kommer innebära att driva utvecklingen framåt inom samhällsbyggnadsbranschen där hållbarhetsdata kommer få allt större betydelse för klimatomställningen,” säger Cecilia Houtkamp.

”Samhällsbyggnadsbranschen står för en betydande del av Sveriges negativa utsläpp och har därför ett stort ansvar i att driva klimatarbetet framåt. Våra IT-system har en central roll i SGBC:s arbete med att stötta våra medlemmars hållbarhetsarbete och på så sätt accelerera omställningen. Cecilia blir med sina gedigna kunskaper och erfarenhet en stor tillgång i vårt utvecklingsarbete”, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Cecilia påbörjade sin nya tjänst i januari 2023.