SGBC stärker organisationen med två nyrekryteringar inom viktiga verksamhetsområden

Under sommaren har vi välkomnat två nya nyckelpersoner i vårt hållbarhetsarbete: Evelina Enochsson är ny verksamhetsområdeschef för NollCO2 och Green Building och Carolina Larsson är verksamhetsområdeschef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift.

”Klimatet behöver få betydligt större fokus inom samhällsbyggnadsbranschen och där har våra certifieringssystem en viktig roll i att säkerställa en hållbar utveckling. Evelina och Carolina blir med sina gedigna kunskaper och erfarenhet en stor tillgång för oss i vårt fortsatta arbete att driva omställningen tillsammans med våra medlemmar”, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

Evelina Enochsson: verksamhetsområdeschef för NollCO2 och GreenBuilding

Evelina Enochsson är ny verksamhetsområdeschef för NollCO2 samt GreenBuilding. Hon kommer närmast från Helenius ingenjörsbyrå där hon arbetat som projektledare, projekteringsledare och miljösamordnare i många olika typer av projekt, bland annat i Uppsala Business Park.

Evelina har lång erfarenhet av att arbeta med energieffektiviseringsfrågor i byggnader från såväl Caverion som Hifab AB. På Caverion projektledde hon ett flertal projekt inom deras totalentreprenad för Söderhamns kommun och Söderhamns bostadsbolag Faxeholmen AB som tillsammans genomförde Nordens största EPC-projekt (energy performance contracting). Under sin tid på Hifab AB var hon såväl projektledare som energisamordnare och ansvarade för att genomföra omfattande energikartläggningar för Dramaten, Operan samt Rosenbad och övriga departement.

Evelina är utbildad civilingenjör inom energisystem från Uppsala universitet samt University of Toronto.

“Jag ser verkligen fram emot att få jobba helhjärtat med klimat- och energifrågor med SGBC. Våra certifieringssystem är viktiga verktyg som styr bygg- och fastighetssektorn mot minskad energianvändning och klimatpåverkan. Extra spännande är vårt relativt nya system NollCO2 som verkligen ligger i framkant och driver utvecklingen framåt mot nettonoll klimatpåverkan under byggnaders hela livscykel. Ska bli jätteroligt att vara med och vidareutveckla NollCO2 så att systemet kan nå ut till ännu fler”, säger Evelina Enochsson.

Carolina Larsson: verksamhetsområdeschef för Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift

Carolina är utbildad energisystemingenjör och har en bred bakgrund som konsult och entreprenör samt inom förvaltning. Hon kommer senast från WSP där hon arbetat som gruppchef inom VVS och energi med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet inom affärsområde Property and Buildings. Carolina arbetade bland annat med energifrågor kopplat till byggnader och bedrev forsknings- och utvecklingsarbete relaterat till effekter på byggnader i framtidens klimat tillsammans med KTH.

I rollen som utvecklingsingenjör på affärsområde bygg inom Peab hade hon huvudansvar för områdena klimat, energi och transporter, samt förvaltning inom ISO 14001 för Norden.

“Jag ser fram emot att fortsätta utvecklingen av certifieringssystemen Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift. Nu är det viktigare än någonsin att branschen accelererar det viktiga hållbarhetsarbetet, både ur ekonomisk synpunkt såväl som ur en resurseffektivitetssynpunkt. Här är certifieringssystem ett kugghjul i att skapa miljö- och klimatnytta och även validera den”, säger Carolina Larsson.

Evelina Enochsson och Carolina Larsson påbörjade sina anställningar i augusti respektive juni 2022.