SGBC summerar 2020: Ökad efterfrågan på gröna certifieringssystem och Ålandsprojekt först att certifieras utanför Sverige

​Det senaste året har varit annorlunda och inneburit omställningar och anpassningar till det rådande läget. Samtidigt ligger hållbarhet inom samhällsbyggande fortsatt högt på agendan för både bygg- och fastighetsföretag samt inom offentlig verksamhet och stadsplanering. Sweden Green Building Council såg under 2020 ett tydligt ökat intresse för hållbarhetscertifieringar och gröna investeringar.

Organisationen fick 40 nya medlemmar och mötte snabbt de nya behoven under pandemin genom att erbjuda alla sina utbildningar digitalt. Två nya certifieringssystem introducerades under året och äldreboendet Rosengård på Åland blev det första projektet utomlands att erhålla en certifiering från SGBC.

Vi ser glädjande nog att intresset för hållbarhetsfrågor och gröna certifieringar inom samhällsbyggnadssektorn ökar, trots det pressade läget som pandemin fört med sig. Idag är hållbarhetsarbete inte någonting som görs på sidan av, utan är en del av helheten. Att arbeta hållbart är att riskminimera”, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

Övriga nyheter under 2020 var en manualuppdatering för Miljöbyggnad 3.1 och två helt nya certifieringssystem:

– Miljöbyggnad iDrift, ett certifieringssystem som skapar miljö- och klimatnytta genom åtgärder och certifiering av det befintliga fastighetsbeståndet. 90 procent av Sveriges befintliga byggnader kommer att stå kvar år 2050 och för att vi som land ska klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas.

– NollCO2, en certifieringför byggnader med nettonoll klimatpåverkan. NollCO2 ställer krav på att byggnadens växthusgasutsläpp är reducerade, vilket innebär uppsatta gränsvärden för växthusgasutsläpp från byggdelsproduktion och byggprocesser samt en gräns för byggnadens energianvändning. Byggnadens kvarvarande klimatpåverkan ska även vara balanserad med klimatåtgärder till en nettonoll klimatpåverkan för att certifieringen ska erhållas.

SGBC har för första gången certifierat en byggnad utanför Sverige. Äldreboendet Rosengård i Mariehamn på Åland certifierades i november 2020 med Miljöbyggnad 3.0 i nivå brons. Certifieringen definierar krav enligt 15 olika indikatorer som avgör vilka egenskaper den färdiga byggnaden ska ha med fokus på energianvändning, innemiljö och sunda material.

”Rosengård är extra speciellt då det är första gången vi på Sweden Green Building Council certifierar ett projekt med Miljöbyggnad 3.0 utomlands. Äldreboendets nya tillbyggnad och utformning tar hänsyn till boendemiljö, ljus och hållbarhet på ett fantastiskt sätt”, fortsätter Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Arbetet med nya certifieringar och spännande projekt har varit många under året. Några exempel på både större och mindre projekt som certifierats under 2020 är:

-Förskolan Askungen 1 i Kiruna. Ett Miljöbyggnads-projekt.
-Höllviken 19:321 Kronodal, äldreboende i Höllviken. Ett Miljöbyggnads-projekt.
-Möbellager i Helsingborg. Catena-projekt som är ett av de större projekt som SGBC certifierat under 2020. Ett Miljöbyggnads-projekt på 48 422 m2.
-Universitetssjukhuset i Linköping. Ett Miljöbyggnads-projekt på 42 173 m2.

Under året korades även en rad vinnare i Sweden Green Building Awards 2020. För att läsa mer om de innovativa och fantastiska projekten vänligen se:

https://www.mynewsdesk.com/se/sweden-green-building-council/pressreleases/aarets-vinnare-i-sweden-green-building-awards-3050121

Inför 2021 står taxonomin högt på agendan inom samhällsbyggnadssektorn. EU:s nya taxonomi är ett verktyg som klassificerar vilka investeringar som är miljömässigt hållbara. Syftet är att säkerställa att finanssektorn får gemensamma riktlinjer för vilka investeringar som ska få kallas gröna. SGBC arbetar med att harmonisera sina certifieringar mot den nya EU-taxonomin.

Sveriges koldioxidutsläpp minskade under 2020 med 10 procent till följd av coronapandemin, men är nu, enligt Global Carbon Project, nästan tillbaka på samma nivåer som 2019. Med dagens styrmedel förväntas utsläppsminskningarna stanna på 40 till 47 procent år 2045 enligt Naturvårdsverket (vilket är långt ifrån de 85 procent jämfört med 1990 års nivå som är målet). Mycket återstår att göra.

För mer information vänligen kontakta:
Alexandra Kriss, marknadschef SGBC, 08 408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.s