SGBC växer och bygger för framtiden

SGBC växer och utvecklas. Därför har vi gjort en organisationsförändring, vilket innebär att några av våra medarbetare har fått nya befattningar.

Med den här förändringen vill vi stärka den externa kommunikationen med våra medlemmar och främja vårt interna samarbete.

För mer information
Lotta Werner Flyborg, VD
lotta.werner.flyborg@sgbc.se, 08-599 294 31