SGBC:s konsult ges titeln LEED Fellow – den enda i norra Europa

Den prestigefyllda titeln LEED Fellow utnämns av Green Business Certification Inc (GBCI) och nu har en av SGBC:s experter fått utmärkelsen.

Miljökonsult Pia Öhrling, senior expert inom certifieringssystemet LEED hos SGBC samt VD på Piacon är den enda LEED Fellow-representanten i Sverige samt en av 20 LEED-experter från hela världen som tilldelats titeln under 2022.

LEED Fellow kallas ofta GBCI:s mest prestigefyllda titel. Programmet utformades för att uppmärksamma LEED AP: er som har visat exceptionella resultat inom LEED under minst tio år. I dagsläget finns det bara 358 LEED Fellow-representanter (inklusive LEED Fellow emeritus) runt om i världen. Den gemensamma nämnaren är extraordinära kunskaper, praktiska erfarenheter och tekniska färdigheter inom hållbart byggande och LEED.

LEED är ett globalt certifieringssystem som används för att identifiera, genomföra och mäta hållbar design, konstruktion, drift och underhåll av byggnader. LEED utvecklades av U.S. Green Building Council och lanserades 1998. LEED Fellow etablerades 2011 för att utmärka LEED AP:s som bidragit och påverkat LEED:s utveckling genom att lära ut kunskaper och färdigheter samt agera mentorer.

“Eftersom det är en utmärkelse som visar på stor kunskap och erfarenhet blir detta en fördel i SGBC:s samarbete med US Green Building Council. Till exempel innebär det att SGBC får större tyngd för sina argument, vilket är bra nu när USGBC arbetar med att ta fram nästa version av LEED. Vi vill påverka systemet i rätt riktning, med ännu större fokus på att begränsa klimatpåverkan, mer återbruk och större biologisk mångfald och mindre fokus på mindre viktiga detaljer. Genom att påverka LEED bidrar vi till hållbarare byggnader inte bara i Sverige utan hela världen. Genom LEED får vi också möjlighet att sprida sådant som vi gör bra i Sverige till fler länder i världen,” säger Pia Öhrling.