Skanskas Hyllie Terrass i Malmö klarar branschens tuffaste hållbarhetscertifiering: nya NollCO2

Bygg- och fastighetssektorn står för 30 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. För att utmana och sätta press på branschen lanserar Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, inom kort en ny certifiering för byggnader med netto noll klimatpåverkan. Nu står det klart att ett av de fyra pilotprojekten, Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö, klarar NollCO2.

Kontorshuset Hyllie Terrass i Malmös mest hållbara stadsdel, Hyllie, omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten beräknas vara inflyttningsklar under våren 2023 och hållbarhet genomsyrar allt, från betongstommen till de gröna terrasserna. Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBCs) system LEED samt hälsocertifieras enligt WELL.

”Hyllie Terrass är ett fantastiskt projekt där Skanska antagit utmaningen att nå klimatneutralitet. Projektet är ett av få i Sverige som ingår i vår pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Skanska har nu erhållit en pre-certifiering vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid – från materialtillverkning till demontering”, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad. NollCO2 tillhandahåller en metod, vägledning och krav som driver utvecklingen framåt genom två huvudspår: att reducera växthusgasutsläppen och att balansera kvarvarande utsläpp genom klimatåtgärder.

”Byggnader står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser och om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna måste hela byggnadssektorn ta krafttag. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi på Skanska ta initiativ och testa nya vägar. Vi kommer bland annat att använda oss av grön betong, innovativa energilösningar samt både recycling och upcycling. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar från början till slut”, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund.

Det går i dagsläget inte att bygga helt utan klimatpåverkan då de energisystem som används för att producera byggmaterial ännu har fossila inslag. En NollCO2-certifierad byggnad har dock netto-noll klimatpåverkan under sin livslängd genom klimatåtgärder i form av installation av förnybar elproduktion, energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader samt klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier för miljömässig integritet.

– Vi är glada över den ambition Skanska visar i att påskynda utvecklingen mot byggnader med netto noll klimatpåverkan. För att nå målen i Parisavtalet och hålla den globala temperaturhöjningen under 1,5 grader Celsius måste byggsektorn förändras. Vår nya certifiering NollCO2 är ett verktyg som investerare, utvecklare och företag kan använda för att bidra till Sveriges åtagande gällande klimatneutralitet och ”netto noll byggnader” år 2045, säger Pia Stoll, chef för NollCO2, SGBC.

För mer information vänligen kontakta:
Alexandra Kriss, marknadschef SGBC, 08 408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.se
Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund, tel 070 614 45 99

För bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Lotta Balodis, 070 483 62 25, lotta@balodis.se

Pressbilder finns på MyNewsdesk