SKF:s nya huvudkontor först i Sverige att nå Platinum i LEED v4

SKF har totalt 34 LEED-certifierade kontor och fabriker runt om i världen och det nya huvudkontorets takmonterade solceller bidrar även till SKF:s mål att köpa 100 % förnybar el till 2030.

SKF arbetar för att tillhandahålla cirkulära lösningar till sina kunder genom att återtillverka lager samt erbjuda cirkulära smörjsystem och underhållssystem. Nu har SKF “återtillverkat” en gammal lagerbyggnad och förvandlat den till ett toppmodernt huvudkontor.

SKF:s huvudkontor omfattar fem våningar och ligger mitt i Göteborg. Här finns 17 300 kvadratmeter aktivitetsbaserat kontor för cirka 900 personer. Förvandlingen av den tidigare lagerbyggnaden till ett modernt, funktionellt och energisnålt kontor påbörjades i slutet av 2018. Byggnaden är först i Sverige med att uppnå den högsta miljöcertifieringen, Platinum, enligt den senaste LEED versionen. SKF har höga miljökrav på all nybyggnation för att uppnå koncernens mål om koldioxidneutral tillverkning 2030.

– Man når inte denna nivå på ett hus om man inte bestämmer sig för målbilden från början innan byggnationen drar igång. Dessutom har vi haft en entreprenör och arkitekt som ville bygga och vidta de åtgärder och metoder som krävs för att uppnå denna nivå på hållbart hus. Det har varit en förutsättning, säger Hans Lindgren, huvudprojektledare på SKF.

LEED v4 är den senaste versionen av LEED och den har tuffare krav än tidigare version, vilket inneburit att fler hållbarhetsåtgärder har genomförts. De viktigaste är:

 • SKF valde att bygga på och sanera förorenad mark och använda en befintlig byggnad som är nära till serviceutbud och bra kollektivtrafik.
 • Bra möjligheter för hållbara resor med många cykelställ och duschar, få parkeringsplatser, och elbilsladdning till 24% av parkeringsplatserna.
 • Mycket grönyta omkring byggnaden med fokus på biodiversitet och utomhusbelysning projekterat för att minska ljusförorening.
 • Vattenbesparing med val av vattensnåla armaturer (45% bättre än LEED:s referensvärden) och grönytor som klarar sig utan bevattning.
 • Övervakning av driften för att säkerställa att byggnaden fungerar som den ska och rutiner för energieffektivisering i driftsfasen.
 • Tidiga analyser av energi och vatten.
 • 16% av byggnadens energi kommer ifrån solceller på taket och tack vare grön el och miljömärkt fjärrvärme har koldioxidutsläppen minskat med 77%.
 • Ombyggnad av en befintlig lagerbyggnad till ett kontor – nästan hela stommen återanvänd – innebär avsevärt lägre klimatavtryck.
 • Inköp av hållbara material inklusive produkter med miljödeklarationer, återvunnit innehåll och rapportering av kemikalieinnehåll.
 • 88% av bygg- och rivningsavfall har källsorterats och endast 12% har gått till deponi.
 • Åtgärder under byggnation för att minska förorening av mark, vatten och inomhusmiljö, samt vädring via ventilationssystemet innan inflytt för att minska emissioner.
 • Projekterat för bra akustik inom byggnaden och för att minimera ljudförorening från byggnaden.

Investeringen i det nya huvudkontoret har varit möjlig via fördelaktiga lån tack vare bolagets ramverk för grön finansiering.

 

För mer information om LEED, vänligen kontakta oss på leed@sgbc.se

För mer information om projektet, vänligen kontakta Ann Lövdahl epost ann.lovdahl@skf.com