Workshop för ny del av Citylab

Efter ett väldigt engagerat arbete under hösten har nu arbetsgrupperna som arbetat med utvecklingen av “Citylab hållbarhetsvärdering av stadsdelar” avslutat sitt arbete. Gruppledarna har i veckan haft en avslutande workshop för att sammanfatta arbetet och diskutera hur de olika arbetsgruppernas resultat kan sättas ihop till en helhet för hur Citylab ska bedöma hållbarheten i stadsdelar.

Certifiering för färdiga stadsdelar
Syftet med arbetet är att komplettera Citylab med indikatorer för hur hållbarheten ska bedömas i stadsdelar som är i ett förvaltningsskede. Indikatorerna ska kunna användas både som uppföljning av vilken hållbarhet som man lyckats skapa i nyligen färdigställda stadsdelar, men också för att utvärdera hållbarheten som en del av en aktiv förvaltning eller inför större förändringar av en stadsdel.

Arbetet har utgått från de tio övergripande hållbarhetsmål som definieras i Citylab och som utgör målet med hållbar stadsutveckling. Arbetsgruppernas förslag på indikatorer är på så sätt ett steg i att tydligare definiera vad en stadsdel ska uppnå för att kunna anses hållbar.

Nu fortsätter arbetet med att föra ihop förslagen till en helhet där skillnaden mellan olika typer av hållbarhetsfrågor och hur de kan följas upp är en utmaning att hantera. Planen är att släppa en remissversion innan sommaren 2019 för att sedan kunna lansera den nya delen av Citylab oktober 2019.

Tack till alla medverkande aktörer!
Projektet sker i nära samarbete med Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED) på KTH och genom finansiering från FORMAS.

Stort tack till alla medverkande från våra medlemsföretag som bidragit med tid och stort engagemang i arbetet: Actinate, Akademiska hus, Ekologigruppen, Eskilstuna kommun, Naturvårdsverket, NCC, PPS Consulting, Projektengagemang, Ramboll, Skanska, SLU, Sweco, Swedavia, Tengbom, Tyréns White, WSP och ÅF.