“Som BREEAM-SE Assessor får du följa miljöarbetet under hela byggprocessen”

Vi ställde tre frågor till kursledare Rasmus Olsen Falk om rollen som BREEAM-SE Assessor.

 

Varför ska man bli assessor?

Som assessor får man en bred inblick i miljöarbetet som bedrivs inom samhällsbyggnad. Du har en vägledande roll som innefattar granskning av miljöarbetet som sker inom projektet. Rollen innebär ett ansvar att miljöarbetet efterlever den standard som är efterfrågad under hela byggprocessen.

Vad är det mest intressanta med rollen?

Bygg- och fastighetsbranschen står för mer än en tredjedel av världens utsläpp och innebär att det finns stora möjligheter att göra skillnad mot en hållbar framtid. Det är en mycket bred roll som genererar en kunskapsbank inom stora delar av byggbranschen och dess olika skeden. Du som assessor får följa projektet under hela byggprocessen, vilket är mycket unikt och spännande.

Vem rekommenderar du ska gå SGBC:s kurs BREEAM-SE Assessor?

Alla som vill vara med i omställningen mot en mer hållbar byggsektor. Du ska vara intresserad av ett socialt arbete eftersom stora delar innefattar tät kommunikation och granskning med projektets projektörer. Du behöver också vara nyfiken och intresserad av stora delar av byggprocessen, eftersom du kommer vara involverad i projektets utveckling från ett tidigt programskede till färdig byggnad.

Anmäl er till nästa kurs här BREEAM-SE Assessor Kursinformation – Sweden Green Building Council (sgbc.se)