Stor okunskap om en av Sveriges viktigaste miljöfrågor visar ny studie

I en nyligen genomförd Novus-undersökning framkommer det, trots att fyra av fem svenskar identifierar sig som miljö- och klimatmedvetna, att okunskapen kring bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan är stor. Även branschens omfattande arbete med att generera mindre utsläpp är okänt för många. Idag står bygg- och fastighetssektorn för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp.

Undersökningen Kunskap och attityder kring bygg- och fastighetsbranschens hållbarhetsarbete har genomförts av Novus på uppdrag av SGBC under våren 2021.

Det krävs engagemang, kunskap och en kraftansträngning av hela samhället om Sverige ska nå klimatmålen. En av de stora utmaningarna är att renovera och hållbarhetsanpassa det befintliga fastighetsbeståndet, då 90 procent av de svenska byggnaderna kommer att stå kvar år 2050. Nära två av tre av de tillfrågade i undersökningen, 65 procent, tycker också att det är viktigt att bo i ett hållbart och energisnålt hus men få tänker att de kan påverka sin hyresvärd eller fastighetsägare i frågan. Detta trots att många inte tror att deras fastighetsägare gör vad den kan för att minska miljöpåverkan och att sju av tio inte bor i ett klimatsmart flerbostadshus.

Undersökningen visar tydligt att hela sektorn, men även media och politiker, behöver lyfta klimatfrågan ytterligare. För att skapa den förändring som krävs måste alla aktörer samarbeta och trycka på. Våra städer, fastigheter och offentliga platserrör oss alla. Det behövs även en större efterfrågan från allmänheten vad gäller hållbart byggande, klimatanpassning och renovering”, säger Lotta Werner Flyborg, vd Sweden Green Building Council.

Vad gäller utsläpp av växthusgaser som genereras från bygg- och fastighetsbranschen är det idag få, 11 procent av svenskarna, som känner till omfattningen. Mode- och klädbranschen samt flygindustrin antas vara de stora miljöbovarna. Bygg- och fastighetssektorn står dock idag för en betydande del av de negativa klimatutsläppen med sina 21 procent (källa: Boverket).

Det finns även ett kunskapsglapp gällande olika branschers hållbarhetsarbete. Lantbruk och livsmedelsbranschen ligger högt i undersökningen, medan de som tror att byggbranschen arbetar aktivt med hållbarhet stannar på 18 procent.

Möjlighet att påverka gällande hållbara byggnader och städer antas vara en politisk fråga men en av fem svenskar anser att man som enskild konsument och boende kan påverka, i lika stor omfattning som bygg- och fastighetssektorn (20 respektive 19 procent).

Bygg- och fastighetsbranschen lever i radioskugga när det kommer till klimatarbete, de omfattande klimatsatsningar och innovationer som görs når inte ut till allmänheten.

Endast 19 procent har hört något om bygg- och fastighetsbranschens utsläpp och klimatarbete i media. Och endast 14 procent av svenskarna har sett eller hört politiker prata om sektorns utsläpp och klimatarbete. Majoriteten (71 procent) har inte sett eller hört någonting…

”Stadsbyggnadssektorns klimatpåverkan har potential att halveras fram till 2030 med befintlig teknik. För att nå netto noll behövs dock fler teknikskiften och innovationer samt samverkan längs hela värdekedjan”, avslutar Lotta Werner Flyborg.