Sverige i toppen på listan med LEED-milestones i Europa

Sverige har tredje största antalet LEED-certifieringar totalt i Europa enligt statistik från GBCI Europe.

Totalt sett har 2022 varit ett bra år för certifieringssystemet LEED som ökat i antal certifieringar i Europa enligt Green Business Certification Incs (GBCI) sammanställning LEED Country and City Milestones 2022.

Ett av de länder som sett en ökning är Sverige, som nu står för tredje största antalet certifieringar totalt. Dessutom ligger tre av fem europeiska storstäder som uppnått den så kallade 50:e milstolpen i LEED i Sverige — vilket innebär att 50 certifieringar har utförts, även känt som “LEED Milestones”.

 

Städerna Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala uppnådde milstolpar under första halvåret 2022. Stockholm passerade 150 certifieringar medan de andra tre städerna vardera ökade till fler än 50 certifieringar totalt.

Hittills har 116 projekt certifierats eller omcertifierats (recertifications) i Sverige i år. Landets totala antal LEED-certifieringar och omcertifieringar är nu 506, vilket är det tredje högsta antalet i Europa efter Spanien och Tyskland.

Inom certifieringssystemet LEED står omcertifieringar visserligen för en stor del av det totala antalet utfärdade certifieringar men trots detta pekar siffrorna på en positiv utveckling i Sverige, säger Sangita Das, certifieringsspecialist och ansvarig LEED och WELL hos SGBC.

“Sverige har nu mer än 350 individuella projekt som certifierats i LEED i någon form. Det är mycket grönt byggande för en relativt liten befolkning på cirka 10 miljoner människor. Vad som också sticker ut är att majoriteten av de projekt i Sverige som certifierar i LEED når ofta de högsta nivåerna av certifiering — platina och guld.”