CEEQUAL byter namn till BREEAM Infrastructure

BRE:s certifieringsverktyg för hållbar infrastruktur och anläggning är ett av de största i sitt slag och byter nu namn från CEEQUAL till BREEAM Infrastructure som en del av systemets utvecklingsresa.

BRE är ett brittiskt, världsledande forskningscenter inom byggnadsvetenskap. BREEAM Infrastructure (tidigare CEEQUAL) har över 1000 registrerade projekt världen över inom mark, anläggning, infrastruktur, landskapsutformning samt offentliga miljöer. Certifieringen syftar till att uppmuntra beställare, projektörer och entreprenörer att göra mer än de befintliga lagkraven inom hållbarhetsområdet för att på så sätt öka projektets hållbarhetsprestanda och bidra till klimatmålen.

Systemet är holistiskt ur hållbarhetssynpunkt, vilket betyder att det inkluderar ett flertal olika hållbarhetsfrågor. Indikatorerna i BREEAM Infrastructure är indelade i åtta kategorier; projektledning, resiliens, lokalsamhälle och intressenter, markanvändning och ekologi, landskapsutformning och kulturhistorisk miljö, föroreningar, resurser samt transporter.

I Sverige har verktyget använts sedan 2011, med ett 40-tal registrerade projekt såsom den pågående utbyggnaden av Stockholms tunnelbana, projektet ”Flens framtida vattenförsörjning”, motorvägsbron E4 över Rotebro, långtidsparkeringar, ett nytt VA-nät, utbyggnad av ett driftområde på Arlanda samt marksaneringar.

Namnbytet äger rum den 12 oktober. I samband med detta lanseras också en BREEAM Infrastructure v.6 med mindre rättningar, och en ny version av BREEAM Infrastructure Term Contracts V6 vilket är en certifiering av befintlig infrastruktur.

Läs mer om BREEAM Infrastructure här.