Sweden Green Building Council lanserar certifiering för byggnader i drift

Idag, tisdagen den 9 juni, lanseras den nya certifieringen Miljöbyggnad iDrift, ett verktyg för att se över och förbättra byggnader i drift och därmed bidra till att uppnå nationella och globala miljömål. Certifieringen är utvecklad av Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad iDrift har sitt ursprung i Sveriges mest använda certifieringssystem för byggnader, Miljöbyggnad, men riktar sig mot byggnader i drift. Sweden Green Building Councils (SGBC) nya certifiering ska driva arbetet med en hållbar förvaltning av byggnader och vägleda till relevanta miljöåtgärder.

Befintliga byggnader står för en betydande del av bygg- och fastighetsbranschens klimatpåverkan. 2045 ska Sverige, enligt regeringen, inte ha några som helst nettoutsläpp av växthusgaser. I dagsläget står samhällsbyggnadssektorn för 21 procent av utsläppen, och de ökar.

– 90 procent av Sveriges befintliga byggnader kommer att finnas kvar år 2050 och för att klara klimatmålen måste de renoveras och hållbarhetsanpassas. Vi står inför en av de största samhällsutmaningarna i modern tid, vilket kräver gemensamma åtgärder och gedigen uppföljning för att vi ska lyckas. Nya Miljöbyggnad iDrift, är ett effektivt verktyg som kommer att bidra till att vi uppnår de globala målen och vi ser redan nu en stor efterfrågan på certifieringen, säger Lotta Werner Flyborg, vd på SGBC.

Miljöbyggnad iDrift har utvecklats av SGBC sedan 2017. Utvecklingen har skett i nära samarbete med den svenska bygg- och fastighetsbranschen, specifikt för svenska förhållanden. Certifieringen är möjlig att använda för alla fastighetsägare oavsett storlek, förvaltningsorganisation eller ägandetyp.

– Det känns väldigt spännande och viktigt att lansera Miljöbyggnad iDrift. Nu hoppas jag att så många som möjligt tar möjligheten att förbättra sina byggnader och samtidigt få en kvalitetsstämpel så att vi tillsammans kan sänka vår branschs miljö- och klimatpåverkan, säger Jimmy Möller, chef Miljöbyggnad och Miljöbyggnad iDrift på SGBC.

Certifieringens tre betygsnivåer brons, silver och guld, uppnås genom en kombination av obligatoriska och valfria kriterier. Certifieringssystemets kriterier är fördelade på följande områden:

  1. Inomhusmiljö – brukarnas direkta upplevelser av komforten.
  2. Hälsa – byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
  3. Klimatpåverkan – hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
  4. Resurser – miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
  5. Skick – avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Läs mer om Miljöbyggnad iDrift
För dig som är medlem: anmäl dig till webbinarium om Miljöbyggnad iDrift

För mer information vänligen kontakta:
Alexandra Kriss, marknadschef
08 408 85 722, alexandra.kriss@sgbc.se

För bokning av intervjuer vänligen kontakta:
Lotta Balodis, 070 483 62 25, lotta@balodis.se

Pressbilder finns på Mynewsdesk