Topup-kurs i BREEAM-SE v6.0 för AP och assessorer

SGBC har tagit fram en digital topup-kurs i BREEAM v6.0. Kursen är obligatorisk för dig som utbildat dig till Advisory Professional (AP) eller assessor inom BREEAM innan årsskiftet 2022/23.

Den 19 januari lanserades BREEAM-SE v6.0, den nya generationen av SGBC:s manual för certifieringssystemet. För att licensierade AP och assessorer inom BREEAM ska få kunskap om uppdateringarna i den nya manualen har SGBC tagit fram en topup-kurs i BREEAM-SE v6.0. Det är obligatorisk för dig som utbildat dig till AP eller assessorer inom BREEAM innan 2023 och vill arbeta med manualen att gå kursen. Du kan genomföra kursen när som helst live via webben, den måste dock vara genomförd innan du får registrera ett projekt eller skicka in en ansökan. Läs mer och anmäl dig här.

SGBC har även tagit fram en kurs som riktar sig till dig som inte är AP eller assessor men vill veta mer om manualuppdateringen. Den kan fungera som ett stöd för de företag och projektörer som redan arbetar med BREEAM och vill få större förståelse för skillnaden mellan manualerna. Läs mer om kursen här.