Två nya ledamöter till Sweden Green Building Councils styrelse

SGBC har den 5 maj 2022 hållit sin årsstämma. Stefan Sandberg, Svenska Bostäder/Stockholms stad och Håkan Danielsson, WSP valdes, av medlemmarna, till nya styrelseledamöter. Den nya styrelsen får en bättre representation av medlemskåren, en jämn fördelning mellan kvinnor och män samt ökad kunskap inom kommunal bostadsutveckling och den tekniska konsultbranschen.

SGBC ser ett stadigt ökat intresse och engagemang för hållbart samhällsbyggande och certifieringar. Medlemstalet uppgår nu till 420 stycken inom både privat och kommunal sektor.

SGBCs styrelse leds av ordförande Ulrika Francke, Vasakronan och arbetar fortsatt med programmålen för 2021-2025 vilka har extra fokus på digitalisering, taxonomi för hållbara investeringar inom fastighetssektorn, opinionsbildning samt att stärkta nordiska projekt och samarbeten.

”För att vi ska lyckas med den snabba klimatomställningen som nu sker i samhällsbyggnadssektorn måste samarbetet och kunskapsutbytet mellan kompetenser och områden stärkas ytterligare. Med Stefan Sandberg och Håkan Danielsson får SGBC en bredare kunskapsbas och en bättre medlemsrepresentation i styrelsen”, säger Ulrika Francke, styrelseordförande SGBC.

Nya styrelsemedlemmar 2022

Stefan Sandberg, VD Svenska Bostäder, Stockholms stad (ny ledamot)
Stefan har gedigen erfarenhet av ledande befattningar och blir en viktig person för SGBC i utvecklingen av kontakterna med Sveriges kommunala bostadsföretag.

Håkan Danielsson, VD WSP (ny ledamot)
Håkan kommer att tillföra styrelsen kunskap och kontaktnät inom SGBCs näst största medlemsgrupp: tekniska konsulter. Med Håkan som styrelseledamot får SGBC en styrelse som bättre representerar medlemmarna.

SGBCs styrelse 2022

Ulrika Francke, Vasakronan (ordförande)
Alexandra Hagen, White arkitekter
Petra Krüger, NCC
Lars Jonson, Skanska
Tomas Holmgren, Sweco
Patrik Björkengren, Saint-Gobain Sweden
Therese Rattik, Areim
Ulrika Jardfeldt, Vattenfall
Håkan Danielsson, WSP
Stefan Sandberg, Stockholms stad