Uppdaterad process för samgranskning

Förhandsbeskedet för samgranskning av lika byggnader har tagits bort och ersatts av en vägledning.

Tidigare har projekt som velat nyttja möjligheten till samgranskning behövt skicka in ett förhandsbesked och få det godkänt för att kunna erhålla granskningsrabatten. Förutsättningarna för ett godkännande har varit att byggnaderna behövt anses vara tillräckligt lika och med det menades att det fanns likande A-temp, planlösning och väderstrecksorientering med mera. Samgranskningen har dessutom enbart varit möjlig i den preliminära certifieringen där verifiering skett per enskild byggnad.

Nu slopas förhandsbeskedet som innefattar kravet på lika byggnader och vi öppnar upp för att samgranskningen dessutom gäller vid verifieringen. Detta i ett led att skapa förutsättningar för att kostnadseffektiva certifieringar genom en förenklad och effektiviserad ansökningsprocess. Istället hänvisas projekten till en vägledning, där det beskrivs hur varje indikator ska hanteras under varje skede av certifieringsprocessen. Detta ställer högre krav på att sökanden på ett pedagogiskt sätt förklarar och motiverar redovisningen, men innebär mindre administrativt arbete eftersom flera byggnadskroppar kan sammanställas och granskas i en och samma ansökan.

Varje byggnad behöver fortsatt registreras och godkännas var för sig. Full registreringsavgift betalas för samtliga byggnader, men full certifieringsavgift betalas endast för en av byggnaderna. För resterande byggnader betalas 40 procent av certifieringsavgiften, till skillnad från tidigare som var 60 procent av certifieringsavgiften.

För projekt som fått ett godkänt förhandsbesked är det möjligt att använda sig av den nya vägledningen, oavsett om ett preliminär certifikat utfärdas eller inte. I de fall där den preliminära certifieringen redan genomförts är det också möjligt att använda sig av vägledningen i verifieringen.

Gå till sidan för nya vägledningen för samgranskning